Nejen sportovci nebo miss mají své soutěže. Soutěžit mohou také památky. Národní památkový ústav (NPÚ) se rozhodl odměnit pozitivní příklady péče o kulturní dědictví cenou Patrimonium pro futuro neboli Dědictví pro budoucnost. Mezi 27 nominovanými finalisty jsou letos také středověké malby v kostele sv. Michaela v Hrozové.

Památky mezinárodního významu

Soubor nedávno objevených fresek patří k nejstarším a nejrozsáhlejším v kraji i v republice.

„Sondy odkryly torza nástěnných maleb s postavami světců v nadživotní velikosti z konce 13. a ze 14. století, které mají nezměrnou kulturní a historickou hodnotu a řadí se k památkám středoevropského významu. Ze stylového hlediska se v nich prolíná románská malířská tradice s relativně pokročilými gotickými přístupy.

Rovněž je zřejmé, že na výzdobě se podílelo několik malířů, snad nestejného věku či alespoň nestejného školení," popsali hrozovské fresky organizátoři soutěže.

Přestože o udělení hlavní ceny Patrimonium pro futuro bude rozhodovat komise odborníků, do hlasování se může zapojit také veřejnost na webu npu.cz. Občané rozhodnou, komu z finalistů bude v polovině září předáno ocenění Památky děkují. Hlasování probíhá do konce srpna.

Hrozovské fresky soutěží v kategorii Obnova památky. Milovníci historie totiž mohou obdivovat románské a gotické umění jen díky profesionální práci restaurátorů pod vedením Romany Balcarové a Filipa Menzela.

Na cenu Památky děkují byli navrženi římskokatolická farnost v Hrozové-Rusíně a občanské sdružení Královský stolec, kteří iniciovali obnovu kostela a zpřístupnění fresek veřejnosti. Díky nim mohou být dnes fresky magnetem nejen pro odborníky, ale i pro turisty, kteří objevují krásy Osoblažska.