Před Vánoci zase oslovil veřejnost kampaní „Náš Ježíšek“. V čem spočívá?

NEZDAŘENÝ ČESKÝ JEŽÍŠEK

Děpold Černín se v předvánočním čase setkal s občany také na faře ve Slezských Rudolticích na Osoblažsku. Nápad založit web nasjezisek a poukázat na skutečnou podobu Ježíška se zrodil před pár lety. Bylo to v okamžiku, když na poště v Nejdku natrefil na leták s informací, že je na něm zobrazen „český Ježíšek“.

„Někdo se snažil podpořit naši tradici, ale skončilo ti tím, že ji úplně popřel. Každý si může na internetu zadat heslo „český Ježíšek“, ať ví, o jakém obrázku mluvím. Autor zřejmě vzal andílka, permoníka, Santu Clause a pytel, ze kterého lítal obušek, semlel to všechno dohromady a vypadl mu český Ježíšek. Ten teď opanoval jednu z nejkrásnějších českých vesnic Boží Dar. Bojím se, že když takto potlačíme své tradice a zapomeneme, kdo vlastně Ježíšek je, kdo nám roznáší dárky, tak vánoční poselství zůstane jen nám, věřícím,“ lamentoval Děpold Černín nad tím, že se obrany křesťanských tradic chopili lidé, kteří v životě nestrčili prsty do kropenky, natož aby v kostele poklekli.

STATISTIKA NUDA JE

Černín začal zkoumat, jak to Češi mají s Ježíškem. Podle průzkumů 65 procent českých domácností navštěvuje Ježíšek a u 25 procent dárky naděluje dárky rodina. „Když se ptáte teenagera, tak vám řekne, že o Vánocích dárky naděluje rodina, ale když se tentýž respondent ožení a má děti, tak už mu zase nosí dárky Ježíšek. Asi pět procent Čechů Vánoce neslaví a pět procent je slaví bez dárků. Asi dvě procenta neví, kdo jim nosí dárky. Na Santa Clause s Dědou Mrázem u nás čeká sotva procento lidí,“ prozradil Černín výsledek svého bádání ve statistikách a zdůraznil, že není bojovník proti Santa Clausovi. Naopak mu vadí aktivisté, kteří lynčují cizáka Santa Clause, protože ani jejich xenofobní boj nemá nic společného s Vánocemi.

JEŽÍŠEK JE BOŽÍ SYN

Není těžké přijít do knihkupectví se sloganem „Ježíšek by nakupoval u nás“ a natrefit tam na prodavače s červenou čepičkou. Co si z toho zmatku vzaly naše děti? Jak si představují Ježíška?

„Když nejmladší generaci řeknu, že vím, jak vypadá Ježíšek, hned mě okřiknou: toho nikdo neviděl! Takže ani ty nemůžeš vědět, jak vypadá. To je ale hloupost. Ježíšek je přece to dítě z Betléma, co se tam narodilo do jesliček. Pro nás křesťany je to boží syn. Ztvárňovat ho jakkoliv jinak je chybné a ztráta našich tradic,“ prozradil hrabě Černín pointu své kampaně. Zdůraznil, že v české kultuře máme nejvíc vánočních a adventních písní na světě. Většina z nich je lidová, takže naši předci museli Vánoce přímo milovat.

ZTRATIL SE ZA ZÁPOTOCKÉHO

Žijeme v paradoxu, kdy 65 procent Čechů čeká na Ježíška, ale nikdo neví, jak vypadá. Paradox zřejmě stvořil v padesátých letech prezident Zápotocký. Prohlásil, že Ježíšek zestárnul a stal se z něj Děda Mráz.

„Od té doby dospělí dětem říkali: Pepíčku, dárky k nám bude nosit Ježíšek, ale nikomu to neříkej, ať není průšvih. Kdyby něco, betlém doma nemáme a koledy zpíváte jen se soudružkou učitelkou a Ježíška jsi nikdy neviděl. Nejspíš od té doby Ježíšek ztratil podobu, obklopuje ho tajemství a nikdo neví, jak vypadá,“ přišel Černím s teorií, jak se Ježíšek stal neviditelným dárkonošem.

SANTA CLAUS NEBO JEŽEK?

Ježíšek má obrovský marketingový potenciál, ale protože ve veřejném prostoru není vidět, začal se na jeho místo cpát Santa Claus. Obchody nás nutí k představě, že Ježíšek v našich srdcích je vlastně Santa.

„Podle průzkumu se dvě děti z deseti se diví, že Ježíšek není ježek, protože je to foneticky podobné. Další děti přemýšlí, jak Ježíšek může nosit dárky, když pořád jenom leží v jesličkách. A některé už došly k názoru, že Ježíšek je české jméno pro Santa Clause, kterého každoročně o Vánocích vidí v televizi a v obchodech. S tím musíme něco dělat!,“ vysvětlil Černín, proč založil iniciativu Náš Ježíšek.

JEŽÍŠEK NEBOLI JEZULÁTKO

Celosvětově nejznámější českou sochou je malý Ježíšek neboli Pražské jezulátko. Ve své kampani hrabě Černín upozorňuje na prostý fakt, že jezulátko je jen jiná zdrobnělina pro Ježíše či Ježíška. „Jezulátko chodí, běhá a má sílu roznést všechny dárky. Folkloristé mě sice opravují, že vánoční zvyk dávat si dárky pochází až z 19. století, ale já jim oponuji třeba zápisy z dob Václava IV, že lidé si na paměť zrození božího syna dávali drobnosti k potěšení stovky let před tím, než vzniklo Pražské jezulátko. Bylo by bláhové nechat jezulátko ležet ladem, když ve veřejném prostoru potřebujeme Ježíška. Když spojíme Ježíška s touto slavnou sochou, vrátíme mu tvář. Ježíš přišel s poselstvím mějte se vzájemně rádi a svou lásku si projevujte, což je podstata vánočních dárků,“ uzavřel hrabě Černím svou přednášku o Ježíškovi, Jezulátku a o pozitivní energii Vánoc.

A kdo vlastně naděloval dárky u Černínů? Potomek slavného aristokratického rodu při kupování a balení dárků říká svým dětem: „Pomůžeme tím Ježíškovi a ukážeme mamince, že ji máme rádi.“

Zápotocký nám vysvětlil, jak se z Ježíška stal Děda Mráz
Z československých a českých prezidentů byl největším znalcem Ježíška a Vánoc soudruh Antonín Zápotocký. V roce 1952 přednesl v rozhlase legendární vánoční projev, ve kterém národu prozradil o Ježíškovi řadu dosud nepublikovaných faktů. „Malý Ježíšek, ležící ve chlévě na slámě vedle volka a oslíka, to byl symbol starých Vánoc. Proč? Měl připomínat pracujícím a bědným, že chudí patří do chléva. Když se mohl ve chlévě narodit a bydlet Ježíšek, proč byste tam nemohli bydlet vy, proč by se tam nemohly rodit vaše děti? Tak mluvili k chudým a pracujícím bohatí a mocní. Proto také v době kapitalistického panství, kdy bohatí vládli a chudí se dřeli, pracující namnoze ve chlévech bydleli a jejich děti se tam rodily. Doby se ale změnily. Nastaly mnohé převraty. Děti pracujících se již nerodí ve chlévech. I Ježíšek vyrostl a zestaral, narostly mu vousy a stává se z něho děda Mráz. Nechodí již nahý a otrhaný, je pěkně oblečený v beranici a v kožichu. Nazí a otrhaní nechodí již dnes ani naši pracující a jejich děti. Děda Mráz přijíždí k nám od východu a na cestu mu září také hvězdy, nejen jediná betlémská. Celá řada rudých hvězd na našich šachtách, hutích, továrnách a stavbách. Tyto rudé hvězdy hlásají radostně, že vaši tatínkové a maminky splnili na svých pracovištích úkoly čtvrtého roku první Gottwaldovy pětiletky.“

Jak vypadá Ježíšek?

Každý ví, že o Vánocích k nám Santa Claus vozí kamionem limonádu nebo levituje se svými soby, když hledá vhodný komín pro sestup do krbu. Každé Vánoce se díváme na Mrazíka, takže dobře víme jak Děda Mráz sbírá podchlazené ženy v lese a že jeho berla Mrazilka při kontaktu s lidským organismem způsobuje hibernaci. Ježíškovi píšeme dopisy a přijímáme od něj různé dary, ale téměř nic o něm nevíme. A nebo ty dárky nadělují rodiče? Jak vlastně ten Ježíšek vypadá?