Na Slezské Hartě platí řadu let stejné zákazy, přesto je ale návštěvníci břehů přehrady nedodržují. Boj s vandaly a bezohlednými lidmi je nekonečný. Jen za měsíc červenec zde policie provedla šestadvacet kontrol a rozdala osm pokut.

„Policie zde řeší nejčastěji porušování zákazu vjezdu,“ konstatovala mluvčí Okresního ředitelství policie Pavla Munclingerová a pokračovala: „Za spáchaný přestupek policie ukládá blokové pokuty nebo ho oznamuje k projednání u správního orgánu.“

Obhlídky břehů, kde se v poslední době ve velké míře rozmohlo stanování i parkování, a to co nejblíže vodě, řeší i pracovníci Povodí Odry. „V červenci jsme provedli šest kontrol. Ty provádíme za asistence policie a členů rybářského svazu. Kontroly provádíme namátkové. Porušení zákazů řešíme domluvou. Ty co stanují upozorňujeme, že se to nesmí. Vozidla parkující v zákazech vjezdu řeší na naše upozornění policie,“ sdělila mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.

Břehy přehrady pravidelně obchází i rybářská stráž, ale i ta je na vandaly a bezohledné návštěvníky krátká. „Nemáme pravomoc někoho pokutovat, ale můžeme jej napomenout. Pokud dojde z jeho strany k prohřešku proti rybářskému řádu, můžeme zadržet povolení k lovu,“ vysvětlil předseda místní organizace Rybářského svazu v Bruntále Vilém Janíček. Členové rybářské stráže mohou při odhalení přestupku rovněž informovat policii.

Původní železné dopravní značky zákazu vjezdu jsou často zdemolované nebo zcela vylomené. „Policie stav těchto značek pravidelně sleduje a upozorňuje na jejich stav správu obce nebo správu silnic dle příslušnosti konkrétního značení,“ řekla policejní mluvčí Munclingerová.

Vloni v okolí Slezské Harty pracovníci Povodí Odry instalovali čtyřicet nových dřevěných tabulí, které upozorňují na zákaz vjezdu, zákaz stanování a rozdělávání ohňů. To jsou nejčastější přestupky, k nímž zde dochází. Jejich životnost je ale krátká. „Bojujeme s vandaly. Značky jsou neustále zdemolované a vandalové je stále ničí,“ postěžovala si Vlčková.

Na přehradě platí kromě již uvedených zákazů i několik dalších. Na celou plochu nádrže se například nesmí vyjíždět s plavidlem se spalovacím motorem. Dále je třeba dodržovat ve vzdálenosti jednoho kilometru do hráze zákaz vjezdu plavidel, koupání a rybaření.

Zuzana Pršalová