„Ve stále větší míře umožňujeme vyřizování svých záležitosti on-line. Spuštění Portálu občana je dalším krokem a vnímáme ho jako snadnou bránu k službám města, která je otevřena 24 hodin denně a 7 dní v týdnu,“ popsal novinku místostarosta Krnova Miroslav Binar.

Portál poskytuje informace, pomáhá v řešení životních situací, poradí s vyplňováním a odesláním formulářů, nabízí různé možnosti plateb poplatků. V případě, že potřebujete fyzicky na úřad, nabídne rezervaci termínu.

Poznámka Fidela Kuby: Vánoční demolice

„Platby přes Portál občana jsou velmi snadné, jako při nákupu v e-shopu. Pokud mluvíme o on-line platbách, můžete využít platební portál, který funguje bez registrace a platba proběhne na základě zadání variabilního symbolu, jména a e-mailu. Ještě pohodlnější je, pokud se autorizovaně přihlásíte k portálu občana. Pak můžete uhradit najednou i více závazků a využít k tomu kartu. Připravujeme i možnost on-line platby prostřednictvím platebního tlačítka Vaší banky, nebo QR kódem,“ dodává místostarosta.

K určitým úkonům v Portálu občanu je třeba ověřená registrace prostřednictvím elektronické identifikace. Tou může být například občanský průkaz vydaný s aktivovaným čipem. Od ledna 2021 přibude pravděpodobně i bankovní identita České spořitelny, aby se lidé mohli do portálu přihlásit stejně jako do internetového bankovnictví.

„V oblasti elektronického podepisování máme pro občany dobrou zprávu. Připravuje se změna zákona, která bude znamenat, že úkon se bude považovat za podepsaný, bude-li proveden prostřednictvím informačního systému veřejné správy, který umožňuje prokázání totožnosti s využitím elektronické identifikace a za splnění dalších podmínek. Bude se tedy jednat o obdobu fikce podpisu tak, jak ji znají majitelé datových schránek,“ uzavřela vedoucí odboru správního Aneta Válková.