Krnované, jimž není lhostejná bída jiných, mohou návštěvou benefičního koncertu opět pomoci strádajícím bližním na Zakarpatské Ukrajině. „Již třikrát jsme odeslali pokaždé přes deset tisíc na účet dětí z Ukrajiny, konkrétně pro charitně-pastorační centrum v Tjačivu, které vede slovenský misionář Peter Krenický. A to díky návštěvníkům benefičního koncertu,“ potvrdila Ludmila Čajanová, předsedkyně krnovské KDU– ČSL.

O výběr skladeb a nacvičení letošního programu koncertu se opět postaral regenschori od sv. Martina, Václav Mička. Pod jeho vedením se předvede Hudební sdružení Krnov, smíšený soubor a orchestr s hostujícími zpěváky Ladou Soukupovou a Nevenou Lilovou. Na programu zazní díla J. S. Bacha, E. Griega, A. Messagera, S. Rachmaninova, J. B. Pergolesiho, A. Dvořáka, F. Schuberta, L. Janáčeka a J. Laburdy.

Misionář Peter Krenický působí na Ukrajině od roku 1993. Za tuto dobu dokázal vybudovat a opravit mnoho kostelů, spolupracuje na humanitárních projektech jako je Adopce na dálku a Důstojný život. O děti se obětavě stará s osobním nasazením a za cenu vlastního strádání. Od místních institucí nemůže očekávat podporu, a proto je za pomoc Krnovanů vděčný. Krenický je také v úzkém kontaktu se skupinami mladých lidí ze Zátora a Města Albrechtic.

(voz)