Splatnost poplatku se upravila jen na jednu a to do 30. září, kdo má však nastaven trvalý příkaz k 30. 4. a k 30. 9. můžete jej zachovat, poplatek lze uhradit i ve splátkách.

V ohlašovací povinnosti již není nutné hlásit změny, které si správce poplatku může zjistit automatizovaným způsobem z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen přístup. Jedná se především o tyto údaje: úmrtí, narození, přistěhování, odstěhování, údaj týkající se věku poplatníka.