Účelem těchto peněžitých dávek je poskytnutí rychlé pomoci k zabezpečení základních životních potřeb občanů, kteří byli postiženi vážnou mimořádnou událostí. Pokud celkové sociální a majetkové poměry osoby postižené povodněmi jsou takové, že jí neumožňují nepříznivou situaci překonat vlastními silami, lze této poskytnout mimořádnou okamžitou pomoc.

Nezahálí ani pracovníci odboru sociálního. Ti osobně roznesli občanům v postižených oblastech letáčky s informacemi o možnosti požádat o dávku ze systému pomoci v hmotné nouzi. Účelem těchto peněžitých dávek je poskytnutí rychlé pomoci k zabezpečení základních životních potřeb občanů, kteří byli postiženi vážnou mimořádnou událostí a jejich celkové sociální a majetkové poměry jsou takové, že jí neumožňují nepříznivou situaci překonat vlastními silami.

Občané mohou žádat o tyto dávky prostřednictvím formuláře, který má orgán pomoci v hmotné nouzi k dispozici a je vyvěšen na webových stránkách MPSV. Žádost lze podat osobně, poštou i prostřednictvím jiné osoby. Kontakt: Městský úřad Krnov, odbor sociální, oddělení pomoci v hmotné nouzi.

S dotazy se lze obracet na pracovníky: Renáta Nunvářová – vedoucí oddělení pomoci v hmotné nouzi, tel. 554 697 232 Rostislava Brázdilová – dávkový referent, tel. 554 697 224 Lenka Maková - dávkový referent, tel. 554 697 254 Soňa Bolfová - dávkový referent, tel. 554 697 225 Mgr. František Fojtík – vedoucí odboru sociálního, tel. 554 697 228.

Městský úřad Krnov informuje

V našem CO skladu na Vaškově ulici 24 jsou k dispozici pro občany postižené podvodní elektrické kondenzační vysoušeče (prozatím 6 kusů). Možnost vyzvednutí po dohodě s paní Janou Valčišovou na tel. 554 611 358. V prvním týdnu od PO - PÁ 8.00 - 15.00 hod., další týden ST, ČT, PÁ 8.00 - 15.00 hod. Podmínky užití: první tři dny zdarma každý následující den 50.- Kč maximální doba vypůjčení 14 dní.