Ivo Dokoupil se o víkendu vrátil z Ukrajiny do Krnova. Doprovázel kamiony sponzorského dopravce Isolit-Bravo, které vezly humanitární pomoc Charity Krnov a Adry Havířov. Zažil radost z darované mouky v pekárně Mariinka, která leží na frontové linii. Potěšila ho zpráva, že o prázdninách se poprvé otevře dětské centrum Nová Jalta na břehu Azovského moře.

PEKÁRNA NA FRONTĚ

Konflikt se separatisty na východě Ukrajiny těžce dolehl na civilní obyvatelstvo. Kdo mohl se odstěhoval k příbuzným nebo do uprchlických center. „Mnozí odmítají opustit své domy a místo, kde se narodili. Zůstali tam staří a sociálně slabí. Žijí ve vesnicích, kde nemá smysl zasklívat okna, protože je může zase vyrazit tlaková vlna z výbuchu. Proto mají okna zatlučené deskami a opravují jen střechy. Vozíme jim krytinu, která je nedostatkové zboží, stejně jako všechno ostatní. Válka zpřetrhala zásobovací trasy,“ vysvětlil Ivo Dokoupil, proč lidé na Ukrajině potřebují naši pomoc. Vesnice mají přirozenou spádovost na Doněck, ale ten dnes patří separatistům. Zkolabovalo zásobování a obchody zavřely. Podpora pekárny Mariinka přímo na frontové linii má obnovit zásobování. Za peníze darované firmou Isolit Bravo byly na místě pro pekárnu zakoupeny čtyři tuny mouky.

DĚTI JSOU NADĚJE UKRAJINY

Krize na Donbasu začala už pře válečným konfliktem. Kvůli zavírání dolů tu panuje nezaměstnanost, kriminalita a drogy. Horníci měli státní zotavovny, které dnes zejí prázdnotou. „Podporujeme místní komunitu, která dostala darem od státu hornické rekreační středisko Nová Jalta u Azovského moře. Bylo asi 20 let opuštěné. Projekt ho má změnit na dětské centrum. Děti ve válečné zóně poznaly bombardování, výbuchy, střílení a životní podmínky, jaké si neumíme představit. Lze u nich očekávat posttraumatický syndrom. Nepříjemné zážitky se jim budou dlouho vracet. Poznaly jiný hodnotový systém než my. Budoucnost Ukrajiny za deset let bude stát právě na dnešních dětech, které potřebují pomoc psychologa při návratu do normálního světa,“ popsal Dokoupil smysl projektu Nová Jalta, který rovněž podporují dary z Krnova podobně jako pekárnu Mariinka.