Pracovníci odboru správy majetku města a odboru sociálního Městského úřadu v Krnově připravují nová pravidla pronájmu městských bytů, která budou pružněji reagovat na sociální situaci nájemců. Budou přísnější vůči těm, kteří nejsou ochotni splácet své dluhy, a současně zvýhodní ty, kteří při řešení svých starých dluhů spolupracují.

„Poslední roky přinesly postupné zvyšování nerovnosti v příjmech. Mnoho lidí kvůli nepříznivé ekonomické situaci, doprovázené růstem cen a vysokou nezaměstnaností, chudne. Přestože by jim nic nemělo bránit v tom, aby mohli bydlet v městském bytě, kterých je dostatek, ale i na ten nejmenší prostě nemají peníze," řekla vedoucí odboru správy majetku města Lenka Andršová.

Kauce je pro mnohé překážkou

Pro mnohé není problém pravidelné placení nájemného, ale složení kauce ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby.

To může být u běžného bytu o velikosti jedna plus jedna kolem deseti tisíc korun. Ze sociálních dávek přitom nemají šanci si na kauci naspořit. Podobně jsou na tom senioři, většinou osamělí lidé, kteří na jistinu ve výši 1,5násobku jejich důchodu také nenašetří.

Dlužníci to mají těžké

„Další problémy vznikají při obnovování nájemní smlouvy, kterou uzavíráme na dobu určitou, většinou na jeden rok, ale také na půl roku či tři měsíce. Asi u stovky problematických nájemníků je to dokonce jen na měsíc. Nájemní vztah totiž nemůže být obnoven v případě, že nájemce nebo jiná osoba bydlící v bytě má dluhy vůči městu. Ti, kteří se snaží a dluhy uhradí například po splátkách, musí při obnovení smlouvy opět znovu složit kauci," vysvětlila Lenka Andršová.

Těmto lidem by měla nová pravidla vyjít vstříc. „Chtěli bychom vytvořit lidem takové podmínky, aby bylo v jejich silách v městském bytě bydlet, a pokud budou mít dluh, tak aby byli schopni tento dluh uhradit," uvedla Andršová.

„Když budou respektovat pravidla, ve spolupráci se sociálním odborem jim pomůžeme najít optimální řešení jejich nepříznivé životní situace," dodala Lenka Andršová. Naopak tvrdší postihy čekají ty dlužníky, kteří spolupracovat nebudou.

„Těmto nájemníkům chceme novými pravidly vyslat jasný signál: pokud nebudou dohody dodržovat a nebudou spolupracovat, nedostanou u města už žádnou další šanci," uzavřela Lenka Andršová. Aby tato nová pravidla vstoupila v platnost, musí nejdřív projít schvalovacím procesem. K poskytování pomoci skupinám osob, které jsou ohroženy chudobou či sociálním vyloučením, nejsou obce ničím zavázány.

Město Krnov se přesto v situaci, kdy si občan není schopen opatřit bydlení svými silami ani s podporou své rodiny, přijalo povinnost mu tuto základní životní potřebu zajistit.