Pomník obětem 1. světové války z Dolní i Horní Moravice byl původně odhalen 13. srpna 1922.

„Pomník na svém místě stojí dodnes, ale jeho podoba a účel doznaly za 94 let řadu změn, jak to bylo v našich končinách běžným zvykem. V roce 1975 byl odstrojen a nově instalovaná deska hlásala, že je tu na paměť našich osvoboditelů z roku 1945.

Po roce 1989 se deska zachovala, ale zmizela hvězda a koule. Toto torzo tu zůstalo až do roku 2015, kdy se věci ujalo vedení obce, tak jak mu to ostatně ze zákona přísluší," popsali historii pomníku Pavel Rapušák a Antonín Zgažar, kteří se zúčastnili slavnostního odhalení opraveného pomníku jakožto zástupci jednoty Československé obce legionářské (ČSOL) Bruntál.

Finanční zdroje na rekonstrukci poskytlo Ministerstvo obrany ČR, obec a v neposlední řadě i Krajanské sdružení rodáků z Dolní a Horní Moravice. Společně obnovené dílo pak bylo předáno veřejnosti v sobotu 10. září. Za účasti asi 50 občanů obce i delegace Krajanského sdružení německých rodáků položili k památníku věnce starosta Dolní Moravice Pavel Kopeček a předseda Krajanského sdružení německých rodáků Alfred Klaner.

Oba pak pronesli projevy, ve kterých vyzvedli důležitost vracet místům paměť a poděkovali všem zúčastněným za pomoc při rekonstrukci tohoto památníku. Slavnostního vysvěcení s modlitbou v českém i německém jazyce se pak ujal páter Karel Rechtenberg.

„Připomínáme si polovinu času trvání 1. světové války, která krutě zasáhla do života obyvatel všech zúčastněných národů Evropy a je potěšitelné, že nezapomínáme na ty, kteří se již nikdy do svých domovů a ke svým rodinám nevrátili.

Obnovený památník v Dolní Moravici je dílem důstojným a otvírá další prostor pro porozumění mezi národy a jak jsme mohli na vlastní oči vidět i prostor pro osobní přátelství mezi bývalými a současnými obyvateli obce," shodli se Pavel Rapušák a Antonín Zgažar.