Snahou invazních vojsk Varšavské smlouvy bylo potlačení takzvané kontrarevoluce proti socialismu. Nikdo nevěděl, co vstup vojsk do tehdejšího Československa vyvolá.

Vojska vstoupila do Bruntálu 21. srpna před čtyřiačtyřiceti lety za tmy, mezi druhou a třetí hodinou po půlnoci. Bruntál ovládly polské tanky, za nimi se blížila motorová vozidla. Sověti přišli do města teprve později.

Lidé měli strach

Ozbrojení vojáci a jejich těžká technika vyvolávali v obyvatelích měst a vesnic regionu velké zděšení.

Panovaly tehdy obavy, že vypukne další a ještě krutější světová válka, která se přenese do ostatních částí Evropy.

Poláci po Bruntále bloudili. „Neznali pravděpodobně přesně pochodové trasy. Nevěděli jsme, co se děje a musím přiznat, že jsme se i trochu báli," zavzpomínal bruntálský historik Josef Cepek na tehdejší atmosféru.

Okolo sedmé hodiny ranní už bylo jasno, o co jde. „Naší povinností jako příslušníků Veřejné bezpečnosti byl dohled nad veřejným pořádkem, aby nedošlo ke střetu civilistů s vojáky," řekl Josef Cepek, který v tu dobu pracoval u tehdejší Veřejné bezpečnosti.

K žádnému střetu ani vážnému konfliktu po vstupu vojsk nakonec v Bruntále nedošlo.

Zběhli kvůli autonehodě

Teprve v roce 1969, kdy se sice nestřílelo, nastal problém s ruskými vojenskými zběhy.

Ti zavinili dopravní nehodu se smrtelným následkem na silnici z Bruntálu ve směru na Staré Město. Nebylo divu, že k dopravní nehodě došlo. Mladí vojáci invazních vojsk neuměli příliš řídit, a navíc neznali ani dopravní značení v naší zemi.

„Nakonec oba vojáky zadrželi v Nových Heřminovech, kde se ukrývali v jednom z domů," uvedl Cepek.

Kde vojáci po předání nadřízeným důstojníkům skončili, se už se asi nikdy nikdo z Bruntálu nedozví. Není vyloučeno, že je nadřízení důstojníci za trest poslali někam do vyhnanství na Sibiř či do kriminálu. A kdo ví, zda nebyli za trest dokonce zastřeleni.

Snímky z okupovaného Bruntálu v roce 1968 poskytl pamětník Ondřej Mička, který v té době jezdil po regionu s poštovním vozem.