Upozorňují na případy, kdy vlastníci bytů po privatizaci dokázali celý dům zvelebit, zrekonstruovat, nebo zateplit, zatímco město jako vlastník bytových domů se snaží na opravách spíš šetřit, odkládá je nebo opravuje svůj bytový fond nahodile. Někdy lze nalézt příklady zanedbaného městského domu a opraveného zprivatizovaného na jednom dvoře. Také rada města se přiklání k názoru, že bytová politika jako celek by si zasloužila hlubší zamyšlení nad novou koncepcí. Privatizace je ovšem pouhým zlomkem z širokého spektra bytových problémů.

Nová koncepce by měla například nově definovat pojmy sociální bydlení pro nízkopříjmové skupiny nebo stanovit jasná pravidla, kdy má dům nárok na opravu. Krnovská starostka Renata Ramazanová již představila základní teze, co by měla nová koncepce řešit. „Od roku 1993, kdy se město stalo vlastníkem velkého počtu bytů, byly otázky s nimi spojené řešeny pouze dílčími kroky a žádná z politických reprezentací dosud nevytvořila koncepční a komplexní pohled na bytovou politiku města. Příprava opatření byla přenášena na příslušný odbor, aniž by bylo jasně definováno politické zadání. Odbor potom nezaslouženě sklízel kritiku. Je nezbytné dílčí otázky spojit do jednotného dokumentu, který bude řešit správu, zásady privatizace, definovat adresáty jednotlivých druhů bydlení, rekonstrukci bytového fondu i nakládání s výnosy,“ uvádí ve svém dokumentu starostka Ramazanová.

Ta navrhuje o bytové politice rozhodovat na základě analýzy, která posoudí bydlení v Krnově z hlediska atraktivity, demografický vývoj, současný stav bytového fondu, rozvojové lokality pro výstavbu, potřebu podporovaného sociálního bydlení, porovnání výnosů a nákladů při hospodaření s byty i stav privatizace. Poté by si město mělo stanovit své záměry v horizontu deseti let. To obnáší například určení optimálního počtu obecních bytů, strategie další privatizace a také plánů na regeneraci bytových domů, pozemkovou politiku, individuální a developerskou výstavbu, nebo efektivní vymáhání dluhů a pravidla pronájmu bytů.

„Stát vytváří právní rámec bydlení, ale největší tíhu realizace nesou obce. Je to dáno tím, že jsou významným majitelem na trhu s byty. Nepříjemné je, že jejich role v oblasti bydlení není jasně definovaná, a v povědomí občanů přežívá představa, že bec je povinna jim střechu nad hlavou zajistit. Problémem je, že obce současně mají pečovat o svůj majetek a maximalizovat výnosy a také vycházet z principu solidarity a poskytovat pomoc skupinám osob, které jsou ohroženy chudobou. Naší snahou je vytvořit koncepční materiál, který získá v zastupitelstvu co nejširší podporu,“ dodala starostka.