Bouřlivé středeční mimořádné zasedání zastupitelstva v Karlovicích trvalo čtyři hodiny. Jeho svolání si vyžádali zastupitelé Kateřina Kočí, Václav Hochman, Dagmar Czaschová, Milan Glombíček a Petr Czasch.

Těžká otázka: Proč se nečerpají dotace?

Průběh potvrdil, že zastupitelstvo i občané jsou rozděleni na dvě skupiny, z nichž ta nespokojená chce změny na nejvyšším postu. „Starosta neplní své povinnosti, nic se tu neděje, nečerpají se dotace,“ shrnula důvody nespokojených členka zastupitelstva Kateřina Kočí. Přidávali se z publika i někteří občané.

„Řekněte mi deset věcí, na které mám být hrdý. Co s tím starosta udělal?“ podpořil výtky například provozovatel místního penzionu Libor Pavézka.

Jablko sváru: Pozemky v Adamově

Kritici vytýkali starostovi i jednání ohledně pozemků v Adamově. Podle mínění některých lidí právě zájem některých podnikatelů o pozemky v této lokalitě stojí za nynějšími rozepřemi. Jedni by zde rádi vybudovali osadu, pro druhé je to zase místo pro zemědělské podnikání. Pozemky v Adamově měly Karlovice získat bezúplatným převodem od Pozemkového fondu.

„Starosta podepsal, že se vzdáváme pozemků na Adamově, bez vědomí zastupitelstva. Je pravda, že mu to rada požehnala, ale toto rozhodnutí musí potvrdit zastupitelstvo,“ kritizovala Kateřina Kočí.

Starosta Batík se totiž dohodl se zemědělcem Jiřím Čížkem, že se obec pro něj vzdá pozemků v Adamově a on jí ve stejné výměře poskytne pozemky v Zadní Vsi.

„Pozemkový fond mi prodal k zemědělské činnosti devadesát procent pozemků v Karlovicích, jelikož zapracovány k výstavbě v územním plánu nebyly. Proto jsme se s obcí dohodli na variantě výměny mých pozemků v Zadní Vsi k výstavbě za jejich v Adamově, které jsou k budování méně vhodné. Nemají ani inženýrské sítě, oproti těm mým,“ argumentoval Jiří Čížek.

„Byl jsem ochoten parcely směnit. Kde jinde by se mohlo stavět, než na našich parcelách okolo bunkrů a nad svíčkárnou, to jsou krásná místa. Jinak v Karlovicích stavět není kde. Dohodli jsme se na výměně metr za metr, abychom to nekomplikovali,“ vysvětlil Jiří Čížek.

Jednání plné urážek skončilo odvoláním

To ale napadl zastupitel Petr Czasch. Podle něj dohoda byla uzavřena ještě před tím, než obec pozemky vůbec dostala a nebyla nijak vymahatelná. „Abychom mohli nějaké pozemky směnit, tak je prvně musíme vlastnit. Má pan Čížek právo na tyto pozemky? Ne, šly by do veřejného prodeje,“ upozornil Czasch.

Na závěr jednání přišlo tajné hlasování o odvolání starosty z funkce. Proti bylo šest zastupitelů, pro devět. Starostovské povinnosti bude až do zvolení nového starosty vykonávat místostarosta Jaroslav Křístek.

Zároveň se tři členové zastupitelstva vzdali svého mandátu, někteří jako důvod uvedli nesmiřitelnou a urážlivou atmosféru, v níž jednání zastupitelů probíhalo. Na post zastupitele rezignovala Vlastimila Špringerová, Ludmila Chvílíčková a Jan Kalužík.