V soutěži, která byla zaměřena na aktuální problémy mládeže, měli žáci škol a školek výtvarně zpracovat jedno ze tří zadaných témat. Pro tento, v pořadí již sedmý ročník soutěže byla vybrána témata jako „Moje bezpečnost“, ve kterém se měly děti zaměřit na práci policie a svou bezpečnost jak venku tak i doma.

Druhé téma bylo zaměřeno na dopravní problematiku. Děti v něm mohly podle fantazie vytvořit například novou dopravní značku nebo se zaměřit na předcházení dopravním nehodám. Pro tyto jarní měsíce však bylo nejaktuálnější třetí téma zaměřené na dětské úrazy nebo nehody dětských cyklistů a chodců.

Všechna tři témata mohli jednotliví mladí výtvarníci nebo školní kolektivy zpracovat podle svého uvážení a použít jakoukoli výtvarnou techniku. Mezi sebou tak soutěžily nejen klasické výkresy různých formátů, ale také koláže a trojrozměrné plastiky měst, dopravních prostředků i policistů.

„Byli jsme překvapeni, jak je soutěž mezi žáky oblíbená. Celkově jsme hodnotili 249 zaslaných děl a mohli jsme tedy vybrat opravdu ta nejlepší z nich,“ chválí mladé výtvarníky mluvčí bruntálské policie Ivana Křištofová.

„Z počátku jsme měli strach, aby při této tématice nebyla některá díla příliš drsná a naturalistická, ale naše obavy se rozplynuly hned při shlédnutí prvních výtvorů. Děti celou soutěž pojaly velice pozitivně, a tak jsme mohli hodnotit hlavně optimistická díla hýřící barvami,“ dodala její kolegyně Pavla Munclingerová preventistka Obvodního oddělení v Krnově.

Děti měly plné ruce práce s přebíráním cen

Do soutěže se zapojilo 27 škol z celého okresu Bruntál a díla účastníků byla rozdělena do kategorií podle věku jejich tvůrců. V první soutěžily děti mateřských škol, druhá byla určena žákům prvního stupně škol základních a ve třetí kategorii se utkali žáci druhého stupně základních škol.

Soutěž podpořili sponzoři jako Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra, akciová společnost značky Morava, regionální pracoviště BESIP a v neposlední řadě Policie ČR. Předávaných cen bylo tedy takové množství, že některé z předškolních dětí se potýkaly s problémem, jak si je vlastně všechny odnést domů.

„ Každoročně se setkáváme s opravdu zdařilými obrázky a vždy je pro porotu velice těžké vybrat ty nejlepší. Ani letošní ročník nebyl výjimkou a byla pro nás největším oříškem výtvarná dílka dětí z mateřských škol, ze kterých bylo opravdu obtížné vybrat vítěze. Cenu si zasloužil každý „malý výtvarník“ ať již za nápad či zpracování,“ uvedla Ivana Křištofová.

„Rády bychom poděkovaly za účast všem školám a budeme se těšit v případě pořádání dalších ročníků této soutěže, že se opět zapojí v takovém počtu jako v letech minulých,“ dodala policistka.

Lukáš Kuba