„Policisté dávají pokuty a zavírají zlé lidi,“ zněla téměř jednohlasně z úst dětí první odpověď ihned po uvítání návštěvy. A právě negativnímu pohledu na policii mají podobné besedy předejít. „Iniciovali jsme tuto besedu s dětmi právě proto, abychom začali předcházet podobnému a ne příliš pozitivnímu pohledu na policii. Našim cílem je, aby u veřejnosti a zejména u dětí, byl policista kamarád, na kterého se můžou vždy spolehnout. Tato beseda byla jednou z prvních. Během příštích týdnů i v novém roce budou setkání s dětmi a mládeží pravidelně pokračovat,“ sdělil Tomáš Tuhý, nový policejní ředitel, který s sebou přinesl spoustu zajímavých nápadů a projektů.

Beseda s dětmi byla rozdělena do několika částí. Nejdříve policejní preventistka a tisková mluvčí Pavla Tušková dětem představila policii jako celek. Výborně jí doplňoval její kolega Marian Paštinský. Poté se již policisté věnovali bezpečnosti dětí. Povídali si s nimi o dopravním provozu.

Malý Milan musel například nakreslit na tabuli přechod pro chodce. Aby si přecházení vyzkoušeli všichni, byla na koberec umístěná provizorní zebra. Jedna z dívek byla vybrána jako růžové auto jedoucí zleva. Její spolužák představoval modré auto jedoucí zprava. Pavla Tušková byla bezradnou holčičkou, která chtěla přejít za provozu na druhou stranu. Děti jí radily, jak se správně rozhlédnout do stran a kdy má začít přecházet.

„Moc se mi líbilo povídání s policajty. Říkali nám jak se máme správně chovat, třeba když jsme sami doma. Mohli by k nám zase někdy přijít,“ řekl malý Milan.

Vedení školy si besedu pochvaluje. „Podobná setkání dětí s policisty jsou velmi důležitá. Děti získají možnost seznámit se s jejich prací. Nenásilnou a zábavnou formou získají poučení o různých nástrahách, který by mohly ohrozit jejich bezpečnost a zdraví. Věřím, že beseda nebyla poslední společnou akcí. Děkuji oběma policistům a také policejnímu řediteli, který podobná setkání podporuje,“ uvedl Karel Knapp, ředitel albrechtické školy.