Preventisté bruntálského okresního policejního ředitelství dětem nejprve vysvětlili pojmy nezletilý a mladistvý. „ V prvém případě jde o osoby ve věku do 15 let, ve druhém o mladé lidi mezi 15 a 18 rokem věku,“ vysvětlila dětem policistka Pavla Tušková.

Spolu s kolegyní Pavlou Munclingerovou a kolegou Marianem Paštinským vysvětlovali dále žákům sedmých a osmých tříd andělskohorské školy rozdíly mezi trestnými činy a přestupky. „Trestné činy jsou horší než přestupky. Hrozí za ně soud i vězení. Za přestupky musí viníci do správního řízení,“ řekla Pavla Tušková.

O zařazení „maléru“ do jedné z kategorií rozhoduje výše škody, ale třeba i při násilném činu délka doby léčení. „Když třeba kopnete kamaráda na chodbě, on spadne, zraní se a bude se léčit déle než sedm dnů, už jde o trestný čin. Nebo když ukradnete spolužákovi mobil v hodnotě vyšší, než pět tisíc korun, klasifikace vašeho skutku bude stejná,“ podotknul Marian Paštinský.

Přitom nahlásit delší zranění nemusí poškozený, ani lidé z okolí. Stačí zpráva, kterou lékař pošle policistům, což je důvod k vyšetřování případu a potrestání konkrétních viníků. „Trestně odpovědní už jste, nebo již brzy budete. Za své případné skutky proti zákonu už potom odpovídáte sami. Do patnácti let věku za vás a vaše průšvihy odpovídají rodiče,“ shrnul Marian Paštinský.

Ten také mluvil do duše těm, kteří by případně nasedli na motorku či jiný stroj a vyjeli bez řidičského oprávnění. Čekal by je trest. To i v případě, že ještě nemají řidičský průkaz. Nemuseli by jej totiž v budoucnosti jen tak snadno získat.

Policisté rovněž popsali žákům svou každodenní pracovní činnost. Do andělskohorské školy přijeli na pozvání ředitele Leoše Sekaniny. Další preventivní akce následují v příštích dnech.