Ví dnešní děti, co je munice? Jaký musí být policista? Co dělat, když se staneme svědkem havárie nebo trestného činu? Co musíme zkontrolovat před odchodem z domova? Hra „Učíme se s Honzíkem", jejímiž autorkami a lektorkami jsou policistky Pavla Welnová z Opavy a Pavla Jiroušková z Bruntálu, pomůže dětem se v těchto tématech zorientovat.

Didaktickou hru, která seznamuje děti se zásadami bezpečného chování, policistky poprvé uvedly do praxe v polovině prosince v Ostravě a o měsíc později, 10. ledna, si ji zahráli třeťáci na Základní škole Žižkova v Krnově.

Policejní preventistka a mluvčí Pavla Jiroušková nejprve rozdělila krnovské třeťáky do tří týmů s názvy policejních hodností. Kluci a holky se tak na chvíli stali poručíky, kapitány a majory. Protesty, že majoři to mají nejlepší, se vyřešily slibem, že příště se to vymění.

Děti si vždy prohlédly obrázek na dané téma a pak odpovídaly na otázky. Někdy se zvedl les rukou, někdy potřebovaly děti nápovědu. Například Ondřej Klement jako jeden z mála věděl, co je „munice". „Třeba granát nebo protipěchotní mina," odpověděl Ondřej, který jednou možná bude policistou. Ještě ale zvažuje i kariéru fotbalisty.

„Znám to z počítačové hry," vysvětlil. Také otázka „Jaký musí být policista?" děti potrápila. „Hlavně to musí být kus chlapa," odpověděly Pavle Jirouškové. Nakonec se ale společně dobrali k tomu, že to není to nejpodstatnější. Policista či policistka musí být hlavně čestný, statečný a prospěšný člověk. „A musí pomáhat a chránit," věděly děti.

Štěpán Šafařík znal zpaměti všechna důležitá telefonní čísla a Hanka Kolbasová věděla, že i člověk, který se chová mile, může dětem ublížit. „Může to být past," odpověděla.

Třídní učitelka 3.A Vladimíra Mohylová aktivitu policistů ocenila „Čím více toho děti o bezpečnosti a prevenci ví, čím víckrát to slyší, tím je to pro ně přínosnější," konstatovala.

„Hra je určena dětem prvního stupně základních škol, lze ji použít jako celek, tedy se všemi 61 kartami nebo můžeme pro práci s dětmi vybrat pouze jedno či více témat," doplnila Pavla Jiroušková.

Gabriela Mathiasová