Nejen řidiči musí být střízliví, mít v pořádku doklady a předepsané vybavení. S náhodnými kontrolami musí počítat také všichni, co se plaví po vodě. Také pro rybáře platí jasná pravidla.

Kontroly, které proběhly na Slezské Hartě, se zaměřily na rybáře, veškerá plavidla na přehradě a navíc i půjčovny loděk na březích Slezské Harty.

„Policejní akce byla zaměřena zejména na odhalování protiprávního jednání v souvislosti se zákonem o vnitrozemské plavbě, zákonech o vodách, rybářství a provozu na pozemních komunikacích s cílem eliminovat zjištěné negativní jevy,“ informovala policejní mluvčí Pavla Jiroušková.

V průběhu akce policisté v součinnosti se Státní plavební správou Přerov zkontrolovali na Hartě deset plujících plavidel, tři přístaviště a čtyři půjčovny lodí.

„Zjištěn byl jeden přestupek, který bude řešen samostatně příslušným správním orgánem,“ shrnula výsledek Pavla Jiroušková. Ve spolupráci s Rybářskou stráží bylo zkontrolováno 115 rybářů. Jednomu z rybářů byla zadržena povolenka. Kromě toho bylo za drobné prohřešky uděleno deset napomenutí. V jednom případě byla věc oznámena správnímu orgánu k projednání,“ doplnila mluvčí policie Pavla Jiroušková.