Polský „powiat" je správní jednotka, která odpovídá přibližně našim okresům. Powiat Hlubčice vybral pět silnic vedoucích k českým hranicím, které mohou řidičům zajistit lepší dostupnost Krnovska a Opavska. Je to samozřejmě dobrá zpráva i pro české řidiče, kteří se snáze dostanou do Hlubčic.

Jde o silnice, které už dosluhují

Jedná se převážně o silnice, které už vyžadují neodkladnou opravu. Dosud nebyly mezi prioritami, protože se většinou jedná o malé obce, kde je slabý provoz. Na druhé straně právě kvůli odlehlosti od hlavních tahů si je oblíbili čeští cyklisté, pro které se česko-polské pohraničí stalo vyhlášenou destinací.

Konkrétně jde o silnici z polských Pietrowic (Petrovic) u Krnova, která vede podél hranice na polské straně směrem do Chomiąże (Chomýž), Krasneho Pole (Krásné Loučky), Lenarcic (Linhartovy), Opawice (Opavice) a do Města Albrechtic.

Další silnice směřuje ze vsi Braciszów (Vratišovy) na Ciermięcice (Trmantice) do Krnova. Další silnice směřuje z Branic u Úvalna na Boboluszki a Skrochovice. Další silnice vede Ściborzyc Wielkich do Sudic a opravy by se měla dočkat také trasa z Hlubčic přes Wiechowice (Vehovice) na Vávrovice na Opavsku.

Poláci spoléhají na pomoc EU

Polská strana počítá s tím, že v rámci přeshraničního projektu opraví v powiatu Hlubčice více než 100 kilometrů silnic. Pokud projekt uspěje, Poláci počítají s tím, že ponesou pouze patnáct procent nákladů na opravy a zbytek doplatí Evropská unie.

Převážně jde o komunikace ve špatném technickém stavu, a některé úseky už jsou vyloženě havarijní. Přestože soustavě nebezpečných výmolů a děr se už sotva dá říkat silnice, jsou i tyto v podstatě bývalé silnice často využívány českými i polskými řidiči jako výhodné zkratky.

Díky přeshraniční spolupráci v Schengenském prostoru se podařilo v uplynulých letech mnohé přeshraniční silnice opravit nebo dát původně polním cestám zpevněný povrch. Na Opavsku se podařilo například vybudovat významné tříkilometrové spojení polské obce Kietrz s českou Třebomí, propojit Rusín s Gadzowicemi nebo Rylovku s Krzyżkowicemi.

Zajímavá situace nastala na spojnici mezi Slezskými Rudolticemi a polskou obcí Równe, protože ji bez čekání na dotace začali spontánně budovat místní zemědělci. Cesta ze Slezských Rudoltic do Krnova přes Równe je poloviční, ale řidič musí počítat s tím, že úseky polní cesty se zde střídají s asfaltem. Zaprášené nebo zablácené auto je přijatelná daň za výhodnou zkratku.