Na krnovské radnici zástupci státního podniku Povodí Odry a Ředitelství silnic a dálnic ČR jednali s představiteli polského okresu Hlubčice a obce Bliszczyce, která leží na polském břehu řeky Opavy. „Chtěli jsme informovat zástupce polských obcí, které také budou v případě realizace hrází a přehrady chráněny před velkou vodou," uvedl technický ředitel státního podniku Povodí Odry Petr Březina.

Zástupce polských Branic, pod které spadá obec Bliszczyce, nejvíc zajímala výška odsazených hrází a způsob, jakým se budou navyšovat. „S hrázemi osobně nesouhlasím, ale když už tam budou, chceme je mít stejně vysoké jako na české straně a bezpečné, aby vydržely nápor vody," deklaroval požadavek polské strany Marian Podkówka z Bliszczyce.

Jak ujistil Břetislav Tureček z Povodí Odry, opatření na české i polské straně budou projektována totožně a dle přísnější legislativy: „Když jsme porovnávali české a polské předpisy, tak české jsou přísnější. A podle nich také budeme projektovat i stavět. Mohu obyvatele ujistit, že hráze budou dost vysoké pro obě strany."

Ilustrační fotoKdy dojde k výstavbě přehrady

Rozhodnutí, jakým způsobem se bude stávající hráz na polské straně zvyšovat, aby byla bezpečná, padne až v další fázi přípravy. „Zda se bude navyšovat a těsnit, nebo se odtěží a vybuduje nová, rozhodne projektant ve chvíli, kdy budeme mít inženýrsko-geologický průzkum. Naše představa je taková, že my na celou akci poskytneme peníze, ale projekční i realizační firmy budou z Polska, protože tak lépe zajistíme dodržení polských předpisů. Jestli bude možné takto postupovat, rozhodne vláda ČR pravděpodobně v dubnu," upřesnil Petr Březina.

Poláky také zajímalo, kdy dojde k výstavbě přehrady v Nových Heřminovech a obchvatu Krnova, protože jeho násep má v určitém úseku současně plnit funkci protipovodňové hráze. „Pro nás je nejdůležitější přeložka komunikace I/45 v Nových Heřminovech, která by měla být dokončena do roku 2018. Teprve až ta bude hotová, může začít výstavba přehrady," uvedl Petr Březina, který přijal pozvání Branic na setkání s tamními obyvateli.

„O tom, že přeložka komunikace v Nových Heřminovech by měla být dokončena do roku 2018, nemáme žádné informace. Nechápu, proč Poláci byli o termínu realizace informováni dříve než my, kterých se to bezprostředně týká," povzdechl si starosta Nových Heřminov Radek Sijka, který se česko polské informativní schůzky na krnovské radnici nezúčastnil.

Most, který spojoval Krnov s Bliszczycemi, byl zničen na konci války. „Naše obec před válkou prosperovala díky blízkosti Krnova, s nímž nás spojoval most. Dnes se ale do Krnova přímo nedostaneme," řekl Marian Podkówka.