Vše nyní závisí na tom, zda bude úspěšná žádost o dotaci, kterou město podalo na Národní sportovní agenturu. Dotace by měla zaplatit 70 procent výdajů, což je až 90 milionů korun z uznatelných nákladů.

S dalšími výdaji projekt počítá při úpravách komunikace a doplnění sportovního zázemí o hřiště a opěrné stěny. Celkové výdaje by mohly dosáhnout až 170 milionů korun, ale značné úspory může přinést konkurenční tlak v soutěži o veřejné zakázky.

Vizualizace ukazuje, jak bude vypadat nový zimní stadion v Bruntálu a jeho okolí. Už má stavební povolení.Vizualizace ukazuje, jak bude vypadat nový zimní stadion v Bruntálu a jeho okolí. Už má stavební povolení.Zdroj: MěÚ Bruntál

V ideálním případě začnou letos

Zastupitelé vyhlásili veřejnou zakázku na dodavatele stavby s možností zrušení výběrového řízení v případě, že město dotaci nezíská. Protože dotace se vyplácí zpětně, zastupitelé také souhlasili se sjednáním úvěru do výše 140 milionů korun, aby město mělo zdroje na předfinancování. Stavební povolení bylo vydáno už v lednu. Pokud se všechno vydaří, mohla by stavba zimního stadionu začít ještě letos. Stavba pak může trvat rok až 18 měsíců.

Ptačí chřipka se blíží Osoblažsku. Farma Równe leží kousek za hranicemi s Polskem.
Ptačí chřipka se blíží Osoblažsku. Farma Równe leží přímo u hranic

Protože jde o mimořádně závažné rozhodnutí, provázela ho na zasedání zastupitelsva několikahodinová diskuse, do níž se zapojili také občané. Zajímali se například jak bude fungovat provoz stadionu po dokončení. Zvláště v porovnání s provozem současné ledové plochy, na kterou musí město Bruntál každoročně přispívat kolem 2,5 milionu korun.

Prezentace Slavomíra Lenera

Prezentace projektu se na zasedání zastupitelstva ujal Slavomír Lener, asistent trenéra zlatého hokejového týmu z olympiády v Naganu, nyní šéftrenér Českého hokejového svazu. Poukázal na široké spektrum využití stadionu počínaje nejmenšími dětmi, přes mateřské, základní a střední školy a veřejnost, až po hokejové týmy a vyznavače všech stylů bruslení.

Zásah hasičů ve Vrbně pod Pradědem.
VIDEO: Polský kamion zůstal viset ze srázu ve Vrbně pod Pradědem na svodidlech

Pro hlasovalo dvacet z přítomných čtyřiadvaceti zastupitelů.„Tímto důležitým hlasováním jsme se výrazně přiblížili k naplnění vize Bruntál – město sportu. Rozhodnutí předcházely dlouhé debaty, započaté už před čtyřmi lety. V nich byly důkladně projednány všechny argumenty ať už jde o umístění, financování stavby nebo otázky provozu,“ řekl starosta Bruntálu Petr Rys. Místostarostka Hana Šutovská poděkovala týmu, který se podílel na přípravě projektu a jeho financování.

Technologie a vzhled

Podstatou projektu je výstavba sportovního komplexu, kterému dominuje zimní stadion na pozemku stávajícího hřiště SPŠ a OA Bruntál v Kavalcově ulici. (S areálem současné ledové plochy v ulici U Stadionu se počítá pro stavbu zcela nového atletického stadionu, na který město taktéž žádá dotaci).

Nový zimní stadionu je navržen na ploše 3580 metrů. Ledová plocha má rozměry 26x60 m a je zastřešena obloukovou konstrukcí výšky 15 m a délky 66,5 m. Nosnou konstrukci zázemí tvoří monolitické železobetonové sloupy, průvlaky a příčné betonové nosné stěny doplněné vyzdívkami. Konstrukce tribuny pro 252 diváků bude prefabrikovaná.

Fasáda objektu je hmotově i materiálově rozdělena na tři části. První část tvoří oblouková konstrukce, druhou část tvoří první nadzemní podlaží s omítkou. Třetí část tvoří dominantní druhé nadzemní podlaží obložené tahokovem. Vstup do objektu je situován od městského parku. V prvním nadzemním podlaží se nachází 12 šaten pro hokejisty, šatna pro veřejné bruslení včetně hygienického zázemí, kancelář, velín, brusírna, sušicí místnosti na hokejovou výstroj, sklady, rozcvičovna a technologie ledové plochy. V druhém nadzemním podlaží se nachází bufet pro 112 lidí se zázemím a venkovní terasou s pergolou, tribuna pro diváky s hygienickým zázemím a klubovna.

Součástí projektu jsou parkovací místa, autobusová zastávka a propojovacího chodníku od Wellness centra k parku. Areál má územní rezervu pro případné vybudování přírodního amfiteátru.