Zatímco v roce 2013 bylo na nádraží ve Vrbně pod Pradědem naloženo 648 nákladních vagonů, 
v roce 2014 to bylo již jen 143 vozů. Podobně sestupný trend má nakládka v dopravně v Karlovicích. V roce 2013 zde bylo naloženo 251 vozů, o rok později to bylo již jen 43 vozů.

Žádné zboží se zde nevykládá. Obdobná situace je ve Městě Albrechticích, v Jindřichově i na dalších místech.

Dřeva ubylo

Nákladní dopravu na železnici zajišťuje ČD Cargo. Podle mluvčí Kateřiny Šubové je hlavním důvodem pokles těžby dřeva. „Za poklesem nakládky nestojí omezování nákladní dopravy ze strany ČD Cargo, ale spíš omezování těžby dřeva, téměř úplný zánik průmyslu, respektive jiný hospodářský charakter celého regionu.

Na toto snížení objemů musí ČD Cargo samozřejmě reagovat. Nikoliv rušením, ale racionalizací obsluh a dalšími kroky," naznačila Šubová neudržitelnost dosavadního modelu nákladní přepravy na železnici.

Upozorní ministra dopravy Ťoka

Zástupci Vrbna pod Pradědem se obávají úsporných změn v nákladní dopravě, a proto se obrátili na poslance parlamentu Ladislava Velebného (ČSSD). Upozornili ho, že podle předběžných informací by se v našem kraji úsporné škrty měly dotknout nakládacích míst na nádražích Vrbno pod Pradědem, Karlovice ve Slezsku, Město Albrechtice, Jindřichov ve Slezsku, Vítkov, Budišov nad Budišovkou a Odry.

„Domnívám se, že toto omezení necílí pouze na Moravskoslezský kraj. Beru to jako negativní zásah státu prostřednictvím subjektů se státní účastí do fungování ekonomicky a sociálně slabých regionů.

Domnívám se, že stát by měl tyto postižené oblasti podporovat a rozvíjet, a ne tímto takzvaným úsporným opatřením je likvidovat," uvedl Ladislav Velebný s tím, že už v této věci jednal s předsedou představenstva ČD Cargo a chystá interpelaci na ministra dopravy Dana Ťoka.

Nic není rozhodnuto

ČD Cargo upozorňuje, že změna současného modelu je sice nevyhnutelná, ale zatím nic není rozhodnuto. „ČD Cargo nepřijalo dosud žádné rozhodnutí ve věci omezení či dokonce zrušení nákladní dopravy.

Můžeme jen říci, že naším úkolem, jako správného hospodáře, je zajištění profitability systému tak, abychom dosáhli kladného výsledku hospodaření naší společnosti. Na snížení objemů musí ČD Cargo samozřejmě reagovat – nikoliv rušením, ale racionalizací obsluh a dalšími kroky," uvedla Kateřina Šubová k záměrům ČD Cargo.

Dopravní politika 
a těžba

Změny v nákladní dopravě na železnici by se měly týkat celého systému vozových zásilek.

„Je nutné, aby stát jasně deklaroval, nejlépe dlouhodobou dopravní politikou, zda má zájem o to, aby po železnici byly tyto zásilky přepravovány. O celé záležitosti intenzivně jednáme s Ministerstvem dopravy ČR. Na konkrétní vývoj v dané oblasti je však nutné se také ptát u společností těžících dřevo, jaké mají letos hospodářské plány," doplnila Kateřina Šubová s tím, že ČD Cargo v tuto chvíli neusiluje o rušení nákladní dopravy na těchto tratích, ale naopak hledá možnosti pro její udržení.

„Udržení dopravy je možné jen při zachování základních ekonomických principů. Pokud zákazníci budou ochotni akceptovat ceny, které budou plně pokrývat náklady ČD Cargo, nebude k omezování dopravy žádný důvod. Vše je v jednání a svou roli může sehrát i samospráva, když nákladní železniční dopravu podpoří konkrétními kroky," uzavřela Šubová.

Alternativa: skatepark, aquapark nebo kluziště

Manipulační plochy pro nakládku dřeva u nádraží ve Městě Albrechticích hledají nové využití.

Narozdíl od podobných nakládacích ploch na okolních nádražích ty albrechtické nebyly majetkem ČD Cargo, ale přímo Českých drah. Regionální správa majetku ČD (RSM ČD) začala prodej nevyužitého albrechtického pozemku projednávat již 
v roce 2008.

Albrechtická radnice vyzvala občany, ať sami navrhnou, jak si představují využití pozemku 
v budoucnosti. A ukázalo se, že albrechtičtí občané mají plno nápadů.

Svou fantazii zapojily i děti. „Na výzvu přišlo sedm písemných návrhů od občanů na využití plochy u nádraží a další podněty přišly od žáků Základní školy ve Městě Albrechticích," uvedl tajemník albrechtické radnice Hynek Vavera.

Návrhy občanů

>> Klidová zóna s lavičkami a stoly, dětské hřiště s atrakcemi (houpačky, průlezky, lanová dráha, kolotoč apod.)
>> Možnost vybudování dopravního hřiště, neboli plochy pro cvičné jízdy dětí na koloběžkách, trojkolkách i na kole
>> Skatepark
>> Výstavba polyfunkčního domu, bydlení pro důchodce, startovací malometrážní byty

Návrhy albrechtických dětí

Výkresy a obrázky
>> skatepark (6krát)
>> zimní stadion – kluziště (5krát)
>> bowling (4krát)
>> odpočinková zóna s dětským a dopravním hřištěm, atrakcemi (3krát)
>> posilovna s tanečním sálem a dětským koutkem (2krát)
>> muzeum druhé světové války (2krát)
>> aquapark
>> airsoftové hřiště

Psané vyjádření
>> skatepark
>> hřiště s atrakcemi jako bludiště a horolezecká stěna
>> minigolf, herní centrum, taneční klub se sálem, psí útulek