Sčítáním peněz skončila veřejná sbírka obecně prospěšné společnosti Help – in Bruntál, která na Bruntálsku poskytuje sociální služby. Výtěžek sbírky, trvající bezmála dva roky, přispěje k rozvoji a zlepšení kvality terénních služeb sociální pomoci pro seniory a zdravotně postižené.

Sbírka byla oficiálně zahájena v říjnu roku 2006 a první akcí, která začala plnit sbírkové pokladničky, byl benefiční koncert bubenické skupiny Jumping Drums v bruntálském divadle. Koncem ledna roku 2007 umístila společnost Help – in Bruntál celkem pět pokladniček převážně do lékáren v Bruntále. Do další kasičky přispívali lidé na akcích jako jsou Veletrh zdraví v Bruntále, Den zdraví ve Vrbně pod Pradědem nebo Veletrh poskytovatelů sociálních služeb a zdraví v Krnově a Den dětí v Bruntále.

Před několika dny se peníze sečetly a celkový výtěžek překvapil i samotné pracovníky společnosti. Celkem bylo v pokladničkách 34 353,50 korun. „Byl tam i jeden polský zlotý, pět chorvatských lipa, jeden starý německý fenik, dvě slovenské koruny, starý dvacetník z osmdesátých let a ještě pro štěstí dvě rybí šupiny. Zřejmě nám někdo přál víc štěstí, než jen ty peníze,“ konstatovala s úsměvem mluvčí společnosti Help – in Bruntál Zuzana Tomanová, která byla u počítání výtěžku sbírky.

Peníze společnost využije pro zkvalitnění svých služeb poskytovaných převážně seniorům, lidem se zdravotním postižením a chronicky nemocným. „V létě jsme dostali sociální automobil, který pomáhá klientům, ale ten musíme na zimu obout, aby mohl dál sloužit. Nakoupíme i nové jídlonosiče a další potřebné vybavení,“ řekla ředitelka společnosti Jana Hančilová.

Podle ní společnost Help-in Bruntál uspořádá veřejnou sbírku i příští rok a její součástí by měly být i benefiční akce. Jejich konkrétní podoba se v těchto dnech připravuje. „Všem, kteří přispěli v této veřejné sbírce moc děkujeme a ujišťujeme je, že bude využita pro pomoc těm, kteří to nejvíce potřebují. Děkujeme i těm, kteří sbírku umožnili tím, že pokladničky umístili ve svých zařízeních, protože bez jejich pomoci by sbírka nemohla proběhnout,“ konstatovala Hančilová.

Zuzana Pršalová