Pěkně hluboko do kapes musí sáhnout Pavel U. a Lucie M. z Bruntálu, oba bývalí pokladní wellness centra. Podle rozsudku okresního soudu Pavel U. zpronevěřil technickým službám přes 151 tisíc korun, které bude muset uhradit podle svých možností v tříleté lhůtě, kterou mu soudkyně Jana Janečková vyměřila k dvouletému odsuzujícímu trestu. Splácet se mu bude těžko, jelikož tři roky nesmí pracovat nikde, kde se manipuluje s penězi.

Další obžalovaná pokladní Lucie M. podle rozsudku, který padl rovněž tento týden, musí technickým službám vrátit přes 48 tisíc korun, které zpronevěřila. Navíc osmnáct měsíců nesmí pracovat na pozici pokladní. Kromě zákazu činnosti jí soudce Lumír Čablík vyměřil roční trest s osmnáctiměsíční zkušební lhůtou.

Využil znalostí systému

Doposud netrestaný Pavel U. podle státní zástupkyně Petry Horákové využil pro zpronevěru svých nadprůměrných znalostí počítačového systému wellness centra. Přesto v obou hlavních líčeních popíral, že by se dopustil jakékoliv trestné činnosti. „Soud veškerá jeho tvrzení vyvrátil. Jeho trestná činnost byla bezezbytku prokázána," řekla soudkyně Janečková.

Podotkla, že Pavlu U. stačila na zpronevěru více než 151 tisíc korun doba od 1. července do konce října roku 2010. To, že nedával pokladní účtenky zákazníkům, potvrdila i jedna z jeho bývalých kolegyň: „Spíše je víc nedal, než dal." Sama pokladní by na takovou nepravost ani nepomyslela: „Byla bych sama proti sobě, abych doplácela na svou hloupost."

Byl to také Pavel U., který soudu předložil duplicitní počítačovou sestavu se všemi vstupy a výstupy do centra, s níž se snažil hájit. Ta ale byla podle soudkyně Janečkové zavádějící a chybná.

Dlouhodobě a promyšleně

Soudce Čablík v závěrečné řeči uvedl, že jednala Lucie M. dlouhodobě a promyšleně a obohatila se na úkor technických služeb. „Tržby si ponechávala pro vlastní potřebu," sdělil Čablík. I ona poučená kolegou Pavlem U. nadělovala zákazníkům centra neoprávněné slevy, nepodložené žádnými doklady.

Soud neuvěřil její obhajobě, že machinace se vstupným způsobil chybný počítačový systém centra, zejména v čipech, že nebyla řádně proškolena, a že nadřízení neřešili problémy, s nimiž se jakožto pokladní potýkala. „Tím se snažila zbavit trestní zodpovědnosti," doplnil Čablík.

Oba bývalí pokladní nyní mají osmidenní lhůtu pro případné odvolání proti rozsudkům.