Nový kanalizační řad nahradí původní, dosluhující. Nejenže už kanalizace není v dobrém stavu, ale vzhledem k plánované výstavbě domů v bývalých kasárnách už ani nemá dostatečnou kapacitu pro napojení dalších vpustí v budoucnosti.

„Zdejší obyvatelé okolních domů, ale i chodci a cyklisti, kteří se potřebují tudy dostat například do prodejny Albert, musí proto počítat s dopravním omezením,“ uvedl vedoucí investičního oddělení Městského úřadu v Krnově Georgios Bazakas.

Do konce roku by měly být výkopy na ulici E.F. Buriana dokončeny, a práce se pak budou postupně přesouvat po ulici Mikulášská od divadla ve směru k nádraží.

„Nová kanalizace bude končit u vjezdu na území bývalých kasáren, tedy před prodejnou stavebnin. Stavba bude hotová do července příštího roku,“ dodal Georgios Bazakas. Tuto městskou zakázku za téměř dvacet milionů korun získalo sdružení firem Vodostav Ostrava, s.r.o., a ŽSD a.s.

Mikulášská ulice je průběžně rozkopaná již od loňského roku, kdy zde teplárny Dalkia pokládaly nové teplovodní potrubí.

V současné době na Mikulášské probíhá výměna plynovodu. Na ni naváže výstavba kanalizace. Pak už konečně dostane komunikace nový povrch.

Architekti Ondřej Busta a Robert Damec už pracují na studii Řešení veřejného prostranství ulice Mikulášská, kterou ve čtvrtek 1. prosince poprvé představili veřejnosti.