Během prvních šesti měsíců letošního roku odhalili detektivové České pojišťovny pojistné podvody za téměř 177 milionů korun, přičemž ve srovnatelném období loňského roku to bylo 121 milionů korun.Nejvíce se snažili podvádět lidé v Praze a ve středních Čechách, naopak nejméně na Zlínsku a Královéhradecku.

Detektivové se častěji než dřív setkávali s případy, kdy se k podvodu uchýlili jinak bezúhonní lidé a neoprávněně si nárokovali úhradu i za pouhých několik tisíc korun.

Touha po penězích

Většina případů se již tradičně týká majetkového pojištění, především motorových vozidel. Po jarních záplavách a povodních se však objevily neoprávněně hlášené událos­ ti a bezdůvodně zvýšené škody z pojištění staveb a hlav­ ně domácností.

Kalamity i v minulosti přinášely četnější podvody, protože někteří lidé se domnívají, že při velkém počtu škod v krátkém časovém období klesá obezřetnost pojišťovny a jejích kontrolorů.

Nejčastějším motivem spáchání pojistného podvodu však zůstává touha po „velkých penězích“. Její vyplnění se však nepovedlo majiteli nemovitosti, kterou zdemoloval výbuch láhve s plynem. Tragédie majitelů rodinného domu za devět milionů korun, který skončil v troskách, to ovšem byla jen zdánlivě.

Lež má krátké nohy

V průběhu vyšetřování se totiž ukázalo, že muž si několik měsíců před výbuchem nechal kvůli vleklým problémům se statikou domu vyhotovit znalecký posudek. Verdikt tehdy zněl – demolice. Majitel tedy našel řešení, jak napravit zásadní stavební pochybení. Do domu umístil propanbutanovou bombu, ze které pozvolna unikal plyn. A pak už jen stačilo na dálku zapnout infrazářič. Objekt byl srovnán se zemí během několika sekund. Neplánovaně však pan domácí čelí teď obvinění z pojistné­ ho podvodu.

Při šetření sporných dopravních nehod a odhalování podvodů z pojištění motorových vozidel využívají pojišťovny takéspeciální počítačové programy. Ty přesně analyzují průběh havárie a efektivně odhalují případné nesrovnalosti. Například se podařilo odhalit nedomyšlenou akci dvou kamarádů z východních Čech.

Jejich přátelství pokazil dluh jednoho z nich vůči druhému. Proto dlužník příteli a zároveň věřiteli slíbil, že vše vyřeší zinscenovanou dopravní nehodou a penězi z pojišťovny dluh uhradí. Počítač však odhalil, že nehoda se stala jinak, než bylo popsáno. Dlužník nakonec pohledávku vyrovnal z jiných zdrojů a do spisu uvedl, že pojistné plnění po pojišťovně nepožaduje.

Stoprocentní růst?

Také pojišťovna Generali odhalila v první polovině letošního roku pojistné podvody za více než 35 milionů korun. Celkový účet může být vyšší, protože řada z nich ještě nebyla uzavřena a je v šetření. „Za prvních šest měsíců letošního roku jsme na vyšších číslech než za celý loňský rok. Bude-li tento trend pokračovat, můžeme na konci roku očekávat více než 100procentní nárůst pojistných podvodů v meziročním srovnání,“ říká Jiří Cívka z Generali.

V porovnání s rokem 2008, kdy částka činila 11,5 milionu korun, by výše prokázaných škod u pojistných podvodů vykázala meziroční nárůst 600 procent! Tato čísla potvrzují předpokládaný scénář růstu pojistných podvodů v souvislosti s finanční krizí. Celosvětové statistiky uvádějí, že zhruba 14 procent všech hlášených pojistných událostí vykazuje příznaky pojistného podvodu, přičemž údajně až 35 procent pojištěnců v oblasti pojištění motorových vozidel se pokusí svou pojišťovnu podvést.

Nejvíce kolem aut

Z celkového počtu pojistných podvodů, které detektivové Generali odhalili za první pololetí letošního roku, spadá nejvíc případů do oblasti havarijního pojištění. Na dalších místech je povinné ručení a pojištění majetku. I nadále tedy zůstávají nejfrekventovanější pojistné podvody u pojištění motorových vozidel, kdy se klienti snaží fingovat dopravní nehody nebo se pokoušejí předkládat nadhodnocené faktury za opravu vozidla, na jejichž základě žádají větší odškodnění.

Zajímavé srovnání nabízí pojistné události motorových vozidel do a nad 100 tisíc korun, u kterých je povinná asistence policie. Z interních statistik vyplývá, že v Generali připadá na jednu pojistnou událost s povinnou asistencí policie přibližně 20 pojistných událostí, které lze vyřešit bez její přítomnosti.

V roce 2009 činil tento poměr 1:16. Zvyšování limitu pro povinné hlášení dopravní nehody policii zároveň snižuje prevenci směřující k omezení pojistných podvodů. Přivolat policii k fingované dopravní nehodě je schopen jen velmi úzký počet zpravidla „ostřílených“ pachatelů.

Petr Kolář