Částka 3,8 milionu korun je konečná částka, kterou městu Krnovu jako majiteli vyhořelé Karnoly vyplatila pojišťovna za škodu v Karnole. Tu zapálili dva neplnoletí pachatelé, tedy děti, které za svůj čin nenesou trestní zodpovědnost.

NIKDO SVÉ POVINNOSTI NEPORUŠIL

Pojišťovna zkoumala, zda některý z pracovníků města neporušil svoje povinnosti tím, že komplex budov řádně nezajistil a nezabezpečil proti vniknutí cizích nepovolaných osob.

Zkrachovalá textilka Karnola po požáru.

„V březnu 2019 kriminalisté věc odložili s odůvodněním, že nebyla zjištěna osoba, která porušila své pracovní povinnosti. Objekt byl zajištěn elektronickou ochranou a pojištěn, čímž nedošlo k porušení uložené povinnosti při správě cizího majetku. Na základě tohoto rozhodnutí Policie ČR bylo v červnu ukončeno šetření pojistné události. Pojišťovna, která městu již dříve vyplatila milionovou zálohu, převedla na městský účet doplatek ve výši 2 773 427 korun. Peníze budou použity na úhradu stavebních prací v souvislosti s požárem,“ uvedla bezpečnostní referentka městského úřadu Věra Vaňková.

Na přeměnu továrny na muzeum získalo město evropskou dotaci ve výši 95 milionů korun. Na restaurování strojů a vzorníků poničených požárem poskytl desetimilionovou dotaci Moravskoslezský kraj. Odhad celkových nákladů na revitalizaci Karnoly je kolem 200 milionů korun.

PŘEMĚNA KARNOLY NA MUZEUM

Město Krnov má záměr bývalou textilní továrnu, která je národní technickou památkou, přeměnit na muzeum. Podle původních plánů mělo být otevřeno v příštím roce. Požár způsobil nejen posun realizace, ale i jiný rozsah prací. Musely být přepracovány projektové dokumentace stavební části i interiérů.

„Nyní již na vše máme stavební povolení a připravujeme zadávací dokumentaci k veřejné zakázce. Pokud dokumentaci v září schválí rada města, vyhlásíme zadávací řízení na výběr dodavatele. Počet zájemců a výši jejich nabídek bychom v ideálním případě mohli znát do konce října. O dalším postupu pak rozhodne zastupitelstvo města,“ řekla vedoucí odboru veřejných zakázek Klára Hazuchová.

POŠKOZENÁ VZORKOVNA

Požár nejvíce poškodil vybavení dílny vzorkovny, která se má stát základem textilního muzea. V dílně se nacházely vzorníky látek, dezénové knihy, tkalcovské stavy a další stroje, které oheň a voda použitá při hašení zničily. Alespoň část z nich se město pokusí zachránit.

„Vzorníky byly po požáru uloženy v mrazicích boxech, odkud byly převezeny do depozitářů Národního technického muzea v Praze, kde čekají na vysoušení, které začne pravděpodobně v září. Z vysušených vzorníků pak bude proveden výběr těch, které budeme restaurovat,“ sdělila vedoucí Městského muzea v Krnově Ivana Zajícová. V nejbližších měsících by měla začít také renovace strojů.