„Ta situace je stejná. Nepociťuji vlivem toho zrušení nějaké změny. Vždycky se našli tací, kteří říkali, že nemají peníze, ale pak je stejně někde vyškrabali. Možná měli strach z toho, že by je lidi pomluvili,“ řekl František Filip z Pohřební služby v Rýmařově. Dluh za neuhrazené rozloučení se zesnulým nikdo u rýmařovské pohřební služby nemá.

Stejně tak František Krejčí z Bruntálu, jenž zde v pohřebnictví podniká už desítky let a je dlouholetým členem a funkcionářem Sdružení pohřebnictví v České republice, kde je i členem valné hromady, nemá s dlužníky žádné patálie. „Domníval jsem se, když byla provedena tato změna v souvislosti s tím vládním rozhodnutím, že to nějakým způsobem možná ovlivní naše podnikání a že to ovlivní třeba i přístup těch pozůstalých k pohřbívání. Opak je pravdou. Ovlivnilo to samozřejmě, ale naprosto ne tak, jak by se dalo očekávat. Od 1. ledna nám nikdo za pohřebné nedluží, od té doby se nezměnil počet těch, kteří by chtěli nějaké sociální pohřby nebo se domáhali nějakých slev, nic takového se nestalo,“ konstatoval Krejčí.

Se začátkem roku se zvýšila také sazba DPH, kdy pohřební služby už neodvádí do státní pokladny jen 5 ale nově 9 procent. Proto pozůstali musí sáhnout do kapes ještě hlouběji. „Zvýšení daně z přidané hodnoty ovlivnilo cenu za pohřbívání a dále pak několikrát opakované zdražení pohonných hmot, to se také musí promítnout v konečné fázi do ceny toho pohřbu. Cenu pohřbu ovšem my neděláme v pohřebnictví sami, ta se utváří na základě toho, za co my nakupujeme. Nakupujeme spoustu výrobků, zejména to, co je nejpodstatnější, to jsou rakve,“ pokračoval Krejčí.

Na cenách se odráží například také hodnota elektrické energie potřebné do chladicích boxů, kde jsou zemřelí do pohřbu uloženi. Stejně tak dražší jsou i květiny.

Nejlevnější pohřeb v Bruntále v současnosti vyjde přibližně na deset tisíc korun. „Vždycky záleží na tom, kolik máte nasmlouvaných služeb,“ upozornil podnikatel na možnou odlišnost v nákladech na pohřeb a dodal: „Každý člověk zemře, to je jediná jistota, kterou na tomto světě máme. Každý člověk by měl zodpovědně přistupovat k životu, a součástí toho života je i smrt. Jestli by si každý den člověk pamatoval, že musí zemřít, a odložil i jednu korunu, tak když se dožije toho průměrného věku, bude mít peněz na pohřeb dost.“

Zuzana Pršalová