Zástupci Osoblahy a Slezských Rudoltic jednali s polskými partnery z Glogówku a Raclawic především o možnosti prodloužení úzkorozchodné železniční trati Třemešná – Osoblaha do polských Raclawic a o propojení železniční sítě obou států. Dalším tématem byl záměr obnovit komunikaci spojující obce Osoblaha, Studnice a Raclawice.

„Před válkou vedl ze Studnice přes řeku Osoblahu most do Polska, ale ten už je dávno zničený. Po odstranění bariér v podobě neprostupné státní hranice musí samozřejmě následovat dopravní propojení regionů. O tak obrovských investicích do dopravní infrastruktury se samozřejmě bude rozhodovat na krajské a vládní úrovni, ale z regionů by měl vzejít podnět. Bylo to teprve počáteční jednání, kde jsme si navzájem představili své záměry a očekávání. Řadu věcí si dokážeme zajistit sami. Domluvili jsme se například na spolupráci v oblasti cestovního ruchu, společném postupu při propagaci našich regionů, informování občanů obou stran o možnostech ubytování, stravování a o zajímavostech, a také na koordinaci kulturních a sportovních akcí,“ vysvětluje Antonín Chybík z osoblažského odboru péče o občany.