,,Od ledna pracuje pohotovost pro Novojičínsko pod tamní nemocnicí a nezaznamenali jsme žádný problém. Naopak pacienti mají v dosahu odborníky na příslušných odděleních. To nás vede k rozšíření tohoto systému do dalších okresů. Zajištění péče o pacienty mimo ordinační dobu praktických lékařů a ambulantních specialistů tímto způsobem je ëfektivnější,“ vysvětlil náměstek hejtmana Jiří Veverka.

Bruntálska a Krnovska se ovšem plánované změny téměř nedotknou. V Bruntále zůstane služba pod krajským Územním střediskem záchranné služby a Krnovsko obslouží nemocnice. ,,Okres je rozlehlý, řídce osídlený, proto zachováme pohotovosti v Bruntále i Krnově. LSPP slouží spádové oblasti se 100 tisíci obyvatel, a tak to s ohledem na rozlehlost také zůstane. Stomatologické pohotovosti zajišťují soukromí lékaři podle rozpisu. Krnovské pohotovosti v areálu krajské nemocnice jsou od března dostupnější přímo v prostorách centrálního příjmu. V Bruntále po 22. hodině večerní zajištuje pohotovost Podhorská nemocnice,“ doplnil Jiří Veverka.