Nebylo jednoduché postavit na místě pozůstatků zříceného hradu Fürstenwalde v Ludvíkově rozhlednu.

„Tento záměr, ač se zdál z počátku nenáročný, se postupem času ukázal komplikovaný z mnoha důvodů," potvrdila ludvíkovská starostka Dana Selingerová. První problém přinesla výjimečnost lokality se zříceninou hradu z třináctého století. Jelikož jde o kulturní památku, její osud střeží ostravští památkáři a brněnští archeologové.

Pozemek, kde měla rozhledna stát, navíc patřil soukromé vrbenské firmě a přístup k věži po plánované naučné stezce vedl většinou porostem státních lesů. „Dalším důvodem byl přístup na samotný vrchol bez jakékoliv cesty, takže jen samotná doprava materiálu byla velmi náročná," uvedla starostka Selingerová.

Nové pohledy do okolí nabízí celodřevěná rozhledna, vyhlídková plošina na Zámeckém vrchu nad Ludvíkovem.

Průzkum přinesl dědictví předků

V prvním plánu se počítalo s výstavbou rozhledny na úbočí nedaleko vrcholu zříceniny hradu. Nařízený archeologický výzkum však přinesl objevy staré nejméně osm století. Z nitra země archeologové vykopali vnější hradní zdivo, kovové části, keramiku i kosti.

„Za těchto nových okolností se založení stavby stalo ještě více komplikovanější a nákladnější, a to jsme si z důvodu již schválené dotace nemohli dovolit," pokračovala Selingerová.

Že by mohla vyrůst rozhledna na samotném vrcholu Zámeckého vrchu, to zase zcela odmítli památkáři. Do země se tam podle nich nesmí ani kopnout. Projektant však nakonec vymyslel řešení rozhlednu v nejvyšším místě vrchu jen přikotvit na dřevěný rošt a rošt nechat volně položený na terénu. Bylo už ale jasné, že toto řešení je na úkor rozměrů věže.

„Výsledným kompromisem není rozhledna v pravém slova smyslu, ale vyhlídkové místo na samém vrchu i s posezením, které přijde vhod po výstupu na vrchol, kde vám odměnou bude výhled do okolí a ještě cestou načerpáte spoustu vědomostí z pěti informačních panelů," lákala vyznavače pěší turistiky do Ludvíkova starostka.

Sama ráda Zámecký vrch zdolává, ráda má pohled z věže na Bílý Potok.