Vysokozdvižné plošiny s pracovníky s motorovými pilami byly k vidění na konci září v ulicích Nové Cvilínské a Výletní a také ve Smetanových sadech, kde probíhaly ořezy stromů.

Smetanovy sady

„Ve Smetanových sadech jsme nechali odstranit suché větve u jedenácti stromů v blízkosti základních škol, a to kvůli zajištění bezpečnosti chodců. Ze stejného důvodu byly bezpečnostní ořezy provedeny také v alejích v ulicích Nová Cvilínská a Výletní," uvedl Dušan Martiník z odboru životního prostředí.

Ve Smetanových sadech práce za 33 tisíc korun provedla bruntálská firma Markéty Henkeové, ořezy třiceti stromů v alejích stály 82 tisíc korun a postarala se o ně společnost Sadové úpravy z Úvalna.

Opět pro zajištění bezpečnosti chodců bude ještě letos provedena tahová zkouška u starých stromů podél komunikace pro pěší ve Smetanových sadech, od ulice Petrovické po ulici sv. Ducha.

Jak probíhá zkouška stavility

„Tahová zkouška je přístrojová metoda, která upozorní na rizika případného vývratu stromu. Uvidíme, kolik stromů touto metodou vyhodnotíme. Pokud by finanční prostředky letos už nevystačily na všechny, budeme v testování pokračovat v příštím roce," sdělil Dušan Martiník.

Pro testování stromů v sadech se město Krnov rozhodlo po loňském incidentu, kdy silný nárazový vítr vyvrátil před tělocvičnou základní školy na Smetanově okruhu lípu, která měla poškozený kořenový systém.

Kácení proběhne na Bezručově vrchu

Během října se zvuk pil bude ozývat z Bezručova vrchu. „Na jeho jižním, a později i východním svahu, nastane probírka bujné vegetace, která v současnosti brání výhledům na Kostelec a na centrum Krnova s Cvilínem. Vzrostlých stromů a keřů, přes něž není vidět do okolí, si všimli už také občané, kteří se obrátili na městský úřad s žádostí o nápravu," řekl Dušan Martiník a vysvětlil, proč došlo v posledních letech v těchto místech k tak velkému rozrůstání zeleně:

„Asi před třemi lety jsme provedli zásahy na svazích, které nám umožňují pravidelné sečení travnatých ploch. Došlo tím k prosvětlení svahů a následnému bujení vegetace." Náletové dřeviny budou odstraněny také v blízkosti cvilínských schodů a kapliček na Cvilíně.

Pokračuje výsadba po tornádu

O lípy, javory, okrasné třešně a další stromy bude od podzimu bohatší Ježnická ulice.

„Stromy budeme sázet v místech, kde tornádo předloni vyvrátilo uliční stromořadí. Alej bude obnovena zatím jen po levé straně ve směru na Ježník, protože se jedná o pozemky města. Aby mohlo dojít k výsadbě i na opačné straně, musí se nejdříve vyřešit majetkové poměry," objasnil Dušan Martiník.

Šest lip bude vysázeno také u cvilínských schodů, kde byl stejný počet stromů vykácen na jaře letošního roku z důvodu jejich napadení dřevomorem kořenovým.

Téma dřevomor

Dřevomor kořenový je jednou z nejzákeřnějších hub, které napadají listnáče. Jemu a dalším dřevokazným houbám v městské zeleni je věnován seminář pro odbornou veřejnost, jejž připravuje město Krnov ve spolupráci s městem Bruntál a MIKS Krnov 6. listopadu v Koncertní síni sv. Ducha.

Přednášet na něm bude Jiří Rozsypálek z Mendelovy univerzity v Brně.