Mezi 27 nominovanými fi nalisty jsou letos také středověké malby v kostele sv. Michaela v Hrozové. Soubor nedávno objevených fresek patří k nejstarším a nejrozsáhlejším v kraji i v republice.

„Sondy odkryly torza nástěnných maleb s postavami světců v nadživotní velikosti z konce 13. a ze 14. století, které mají nezměrnou kulturní a historickou hodnotu a řadí se k památkám středoevropského významu. Ze stylového hlediska se v nich prolíná románská malířská tradice s relativně pokročilými gotickými přístupy.

Rovněž je zřejmé, že na výzdobě se podílelo několik malířů, snad nestejného věku či alespoň nestejného školení," popsali hrozovské fresky organizátoři soutěže.

Přestože o udělení hlavní ceny Patrimonium pro futuro bude rozhodovat komise odborníků, do hlasování se může zapojit také veřejnost na webu Npu.cz. Občané rozhodnou, komu z finalistů bude uděleno ocenění Památky děkují.

Hlasování začalo minulý týden a probíhá do konce srpna.

Hrozovské fresky soutěži v kategorii obnova památky, protože milovníci historie mohou obdivovat románské a gotické umění jen díky profesionální práci restaurátorů pod vedením Romany Balcarové a Filipa Menzela. Na cenu Památky děkují byly navrženy římskokatolická farnost v Hrozové-Rusíně a občanské sdružení Královský stolec, které iniciovaly obnovu kostela a zpřístupnění fresek veřejnosti.

Díky nim jsou dnes fresky magnetem nejen pro odborníky, ale i pro turisty, kteří objevují krásy Osoblažska.