Kraj také nabízí prostředky na studie, které obcím navrhnou způsob, jak mohou nejlépe nakládat s dešťovou a odpadní vodou. Tímto způsobem kraj přispívá na boj se suchem. Celkem přerozdělí 17 milionů korun.

„V souvislosti se změnou klimatu a suchem, které nás začalo každoročně trápit, je nutné, aby v regionu fungovala co nejlepší vodohospodářská infrastruktura. Její budování kraj podporuje dlouhodobě. Letos jsme přispěli na čističky odpadních vod obcím Dívčí Hrad, Závada a Osoblaha. Krajské peníze šly také na vodovod ve Velkých Heralticích a v Brumovicích, obec Těrlicko dostala skoro čtyři miliony na kanalizaci, podporu získaly i Petrovice,“ vyjmenovala náměstkyně hejtmana kraje pro životní prostředí Jarmila Uvírová s tím, že celkově kraj na tyto drobné vodohospodářské akce už přerozdělil 24,5 milionu korun. O další podporu v této oblasti mohou obce opět požádat, kraj jim nabízí dalších 15 milionů.

Žádosti o dotaci mohou obce podávat od 25. 11. do 6. prosince. Ve stejném období si obce mohou říct i o příspěvek na řešení nakládání s vodami.

„Celkem dva miliony korun rozdělíme na podporu projektů, které obcím pomohou najít způsob, jak využívat dešťovou a odpadní vodu. Jsou oblasti, kde je nejlepší nechat tyto vody zasakovat, někde je nejvhodnějším řešením výstavba centrální čistírny odpadních vod, jinde jsou na místě čističky lokální. To právě pomohou určit studie, na které může každá obec od kraje získat až 400 tisíc korun,“ řekla náměstkyně hejtmana Jarmila Uvírová.

V oblasti životního prostředí kraj nabízí ještě další dotační program. Zájemci si budou moci podat žádost na příspěvek v oblasti environmentálního vzdělávání a poradenství.

„Kraj opět přispěje na naučné stezky, workshopy zaměřené na ochranu přírody, kampaně podporující třídění odpadů, vzdělávací akce pro děti i dospělé a projekty, které posílí vztah společnosti k přírodě, udržitelnosti a k životnímu prostředí,“ vysvětlila náměstkyně hejtmana Jarmila Uvírová s tím, že o tyto dotace bude možné žádat ještě do 29. listopadu.