Jev, který nazýváme duha, vzniká lomem světla na dešťových kapkách. Je založený na tom, že voda a vzduch mají odlišný index lomu, takže běžné bílé sluneční světlo, které prochází kapkou, se rozloží na jednotlivé barevné složky.

Světlo různých vlnových délek opouští dešťovou kapku pod různými úhly. Velikost oblouku duhy závisí na tom, jak vysoko stojí slunce nad obzorem. Obecně platí, že čím větší jsou kapky, tým výraznější barvy má duha.

Po mohutném dubu v remízku u Krnova zbyl jen pařez.
Hodnota pokáceného dubu u Krnova? Odpověď dají odborníci, mají ji i lesníci

Židé a křesťané vnímají duhu jako připomínku smlouvy s Bohem. Když skončila potopa světa, spatřil Noe a celá posádka Archy na nebi duhu. Seslal ji Bůh, aby zpečetil novou smlouvu s tvorstvem, ve které se zavazuje, že další povodeň globálního rozsahu už nepřijde.

Hnutí Duha Jeseníky zase usiluje o alternativní protipovodňovou ochranu měst a obcí na řece Opavě, která bude dostatečně efektivní i bez výstavby přehrady Nové Heřminovy.