Práce financované z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko pokračují podle harmonogramu. Firma bourá a demoluje vnitřní příčky, odstraňuje staré podlahy, demontuje téměř všechny podhledy, vzniká nová elektroinstalace, ústřední topení, vzduchotechnika a odstraněny byly všechny komponenty kotelny.

Začíná se rýsovat budoucí podoba přístavby horolezecké stěny, hotovy jsou spodní stavba ramp a přístup směrem k třídě Hrdinů. Vyrostla přístavba vestibulu, který podpírají dva mohutné ocelové sloupy na betonových patkách. Počínající podobu dostává garáž pro dvě stání, jejíž stěny byly již vyzděny a také točité schodiště k ulici T. Matějky.

V suterénu jsou zabetonovány patky pro podpůrnou konstrukci výukové místnosti. Hlavní sál, který by v budoucnu měl sloužit jako divadlo či prostor pro konání společenských akcí, prozatím zeje prázdnotou. Jen několik stavebních dílců, lešení a nájezdových plošin, připomíná, že zde panuje čilý stavební ruch.

Jak bude vypadat podoba budoucího divadelního sálu, zda sedadla budou kaskádovitě zajíždět pod balkon či nikoli, se ještě neví, protože toto vybavení není součástí hrubé stavby. „Také bude potřeba ještě staticky dořešit stávající galerii, která je v současnosti podepřena čtyřmi sloupy, ale my potřebujeme, aby tady byly sloupy dva, právě kvůli nové technologii zasunovacích sedadel,“ řekl investiční referent odboru životního prostředí a regionálního rozvoje Městského úřadu Rýmařov Jiří Šlézr.

Vedle současného zadního vchodu je připraven výkop pro budoucí výtah jež bude sloužit imobilním občanům. Stavebníky zastavila ocelová konstrukce. Po odkryvu dělníci zjistili, že je v horším stavu, než čekali. Hlavně podhledy jsou zkorodované a bude nutné je vyměnit. „V dalším postupu se bude pokračovat na základě odborného posudku,“ doplnil vedoucí odboru životního prostředí a regionálního rozvoje rýmařovské radnice František Čermák.

Jiří Konečný