Oznamovatel uvedl, že u svého domu něco podezřelého nalezl při výkopu odvodnění ze svodu okapu.

Hlídka místo zajistila a přivolala policejního pyrotechnika z expozitury Frýdek Místek. Ten určil, že jede o kilogramovou pěchotní munici, kterou převzal k likvidaci.