Jasný vztah k extrémním teplotám mají například kolapsy z horka, zhoršení srdeční a plicní činnosti u pacientů se závažnými dlouhodobými srdečními či plicními onemocněními a samozřejmě také úžeh a úpal. „Došlo také k nárůstu počtu pacientů i s akutními neurologickými stavy, jako jsou náhlé cévní mozkové příhody,“ informoval primář interního oddělení bruntálské nemocnice Petr Opletal.

Velmi zásadním způsobem narostl počet pacientů se závažnými akutními průjmy. Vyskytly se střevní infekce především virového původů, jako jsou střevní chřipky. Několikrát se objevila salmonelosa a dietně navozené průjmy. „Jednalo se především o starší pacienty a pacienty s více chorobami, u kterých byl akutní průjem často komplikován závažnou dehydratací, rozvratem vnitřního prostředí, ledvinovým selháním, zhoršením mozkové i srdeční činnosti. U těchto pacientů se jedná velmi často o život ohrožující infekce,“ doplnil primář Opletal.

V červenci nezaznamenali v nemocnici žádnou závažnou otravu houbami, nemuseli hospitalizovat pacienta po uštknutí zmijí a nevyskytly se ani problémy s eventuální intoxikací drogami. „Obecně zůstává obložnost interního oddělení i o prázdninách vysoká, k výraznějšímu poklesu pacientů nedošlo“ sdělila Marcela Matúšů z Podhorské nemocnice Bruntál.

Hospitalizováni jsou především pacienti s více chorobami a staří pacienti. Péče o ně je obecně náročnější, a to jak ošetřovatelsky, personálně, finančně i organizačně. „Za situace redukce počtu pracovníků v době dovolených to klade zvýšené nároky na veškerý ošetřovatelský personál. Kvalita i rozsah poskytované péče na interním oddělení je však v plném rozsahu zachována,“ ujistila Marcela Matúšů.