Snahou bylo využít rozkopaných ulic pro sladění obou akcí, na něž Břidličná čerpala dotace. „Nepřízeň počasí zapříčiňuje nemalé problémy s dodržením termínů postupu prací. Pracovníci se na stavbě potýkají s přívalovými dešti, výkopy plnými vody a komunikacemi plnými bláta,“ řekla k problému Jarmila Charvátová, tajemnice Městského úřadu Břidličná. Práce ztěžuji zároveň obnažené inženýrské sítě, o nichž nevěděli ani projektanti.

Obyvatelé města musí strpět hluk na který doposud nebyli zvyklí, zašpiněné komunikace, špatnou průchodnost chodníků a komunikací v místech, kde právě probíhá pokládka nové kanalizace. „Stavba bude dokončená nejpozději v květnu následujícího roku,“ konstatovala Jarmila Charvátová. Součástí výstavby je i nová čistička odpadních vod.

Do budoucna by díky nové kanalizaci nemělo docházet k dramatickému zhoršování kvality vody ve Slezské Hartě. Břidličná leží na řece Moravici, která je hlavním přítokem vodárenské nádrže, město je devět kilometrů nad zaústěním Moravice do přehrady. Jednotná kanalizace ani poddimenzovaná stávající čistička toto nebyla schopna zajistit. Po dobudování sítě by měl být znečišťování vody konec.

Město buduje také osvětlení

Město současně buduje nové veřejné osvětlení. Rovněž tuto stavbu pozdrželo nepříznivé počasí, dokončena má být i tak nejpozději letos v červenci. „Po realizaci dojde v ulicích Nerudova, 1. Máje a Komenského k modernizaci veřejného osvětlení, zlepšení vzhledu ulic a zpříjemnění prostředí pro obyvatelstvo,“ uvedla tajemnice Charvátová. Město si slibuje od výstavby zvýšení bezpečnosti v ulicích a snížení energetických výpadků.

Světla veřejného osvětlení mají mít moderní tvar, předpokládá se jejich nižší energetická náročnost a vyšší svítivost. „Rovněž rozvaděč elektrické energie bude vyměněn za nový, moderní a výkonnější. Kabelové vedení bude nahrazeno novým ve stejné trase,“ dodala tajemnice.