Bahno, marast, hromady stavebního materiálu, hlučné stavební stroje. To je realita těchto dnů v bruntálské lokalitě, vymezené ulicemi Dolní, U Rybníka a Cihelní. Práce běží, dokud to počasí umožňuje. Obyvatelům sídliště se nyní nežije lehce, ale odměnou jim budou nové, hezké a dobře funkční veřejné plochy.

„Každá podobná rekonstrukce znamená komplikace, někdy nepříjemné a zdržující, ale bez nich to prostě nejde. Prosíme občany, aby tyto komplikace snášeli pokud možno s trpělivostí a shovívavostí," vyzval mluvčí bruntálské radnice Jiří Ondrášek.

Nad rámec plánované třetí etapy regenerace sídliště Dolní probíhá v těchto dnech na sídlišti ještě rekonstrukce úseku chodníku u dnešní prodejny Tesco, bývalé Lesanky.

Chodníky i hřiště

Předmětem stavebních prací již třetí etapy regenerace panelového sídliště jsou rekonstrukce pěších a částečně i pojízdných zpevněných ploch.

Dále rekonstrukce sportovního a obnova dětského hřiště v ulici U Rybníka, oprava povrchu parkoviště včetně odvodnění v ulici Dolní (před cukrárnou), regenerace zeleně, nová kontejnerová stání, příslušný mobiliář, výměna stávajícího a doplnění veřejného osvětlení a výsadba vhodné zeleně.

Bylo nutné vykácet zeleň, kterou vysadili zakladatelé sídliště Dolní.

Kořenový systém stromů zasahoval i do samotných panelových domů. Zůstanou jen zdravé stromy, kterým v růstu nic nebrání. Obyvatelé sídliště se dočkají taktéž nových keřů a stromů, zasazených do záhonů mulčovaných drcenou borkou.

Dřeviny město zvolilo podle lokálních klimatických podmínek s ohledem ke schopnosti jejich růstu ve zhoršených podmínkách městské zástavby s výskytem zasolení nebo smogu.