Je jisté, že dnešní majitel vleku ani dnešní majitel pozemku problém nezavinili. Jeho kořeny sahají do roku 1986, kdy byla veškerá půda státní. Tehdy obec postavila vlek na pastvinách a stačil jí k tomu souhlas Státních statků.

Obec sice vlek postavila, zkolaudovala a nakonec i prodala do soukromých rukou, nikdy ale jeho provoz nepojistila zřízením věcného břemene na pozemcích. Pozemkový fond zase zprivatizoval pozemky pod sjezdovkou, ale vůbec ho nezajímalo, že není právně ošetřeno další fungování vleku. Karel Kocourek koupil pozemky bez jakýchkoliv závazků vůči sjezdovce.

Pavel Štangler zase koupil řádně zkolaudovaný vlek, takže i soud potvrdil, že jeho provozováním se ničeho nezákonného nedopouští. Jak by se mělo postupovat dál, když se současný majitel vleku nedokáže dohodnout se současným majitelem pozemků? To je těžký oříšek i pro zkušené právníky.

Soud: vlek dál může fungovat

„Pokud Karel Kocourek nabyl pozemek v době, kdy na něm stála stavba lyžařského vleku, musel předpokládat, že na pozemku bude v zimním období provozována sjezdovka. Provozování sjezdovky a lyžařského vleku pak nelze posuzovat jako neoprávněný zásah do jeho vlastnického práva,“ rozhodl Okresní soud v Bruntále a jeho verdikt potvrdil i krajský soud, který uvedl: „Provoz vleku společností Belcam Morava není neoprávněným zásahem do práv Karla Kocourka jako vlastníka pozemku.

Činnost, kterou společnost na předmětném pozemku provozuje, zde byla provozována již několik desítek let před tím, než se Karel Kocourek stal jeho vlastníkem. Provozuje vlek na základě stavebního povolení vydaného v souladu s územním plánem, kolaudačního rozhodnutí a se souhlasem právních předchůdců Karla Kocourka.“

Nemohou se dohodnout

Pokud by se pánové Štangler a Kocourek dokázali shodnout na oboustranně přijatelném nájmu, bylo by vše v pořádku. Namísto toho se spor o nájem vyhrotil natolik, že Karel Kocourek s provozem vleku nesouhlasí a snaží se mu zabránit nejrůznějšími prostředky včetně blokád přímo na sjezdovce s lyžaři. „Je soudně potvrzeno, že jednání pana Kocourka nepožívá právní ochrany. Je v rozporu s dobrými mravy, byť je majitelem pozemku. Nemůžeme tak hovořit o využití práva, nýbrž o zneužití práva,“ komentovala jeho akce Sylva Pahutová, právní zástupkyně vlekařů.

„Když panu Kocourkovi pošlu nějaké peníze jako zálohu na nájem, vrátí mi je zpět se zdůvodněním, že spolu nemáme uzavřenou nájemní smlouvu. Tu s ním ale uzavřít nemůžu, protože jeho požadavky by pro mou společnost byly likvidační.

A na moje nabídky zase nepřistoupí on. Stále tvrdí, že mu neplatíme nájem, ale skutečnost je taková, že já mu posílám peníze a on mi je zase obratem vrací,“ popisuje patovou situaci v jednáních o nájmu Pavel Štangler, podle kterého Karel Kocourek v roce 2004 koupil pozemky pod vlekem ze spekulativních důvodů.

Lyžuje se dál

„S ostatními majiteli pozemků kolem sjezdovky jsme se domluvili a vyplatili jsme jejich nároky. Pan Kocourek si uvědomil, že se při privatizaci vleku a pozemků zapomnělo na věcné břemeno, takže předpokládá, že si může diktovat jakékoliv podmínky. Koupil pozemky za cenu louky a lesa, ale chce z nich mít zisk, jako kdyby byl spolumajitelem vleku. Jako východisko jsem panu Kocourkovi nabídl, že mu prodám vlek i s pozemky, budovami a rolbami, ať si ve Vraclávku zkusí podnikat sám. Nepřistoupil na to,“ posteskl si Pavel Štangler, který do zvelebení sjezdovky a vleku už investoval milionové částky.

Teď očekává, zda se mu investice vrátí. Ve Vraclávku jsou horší klimatické podmínky a větší náklady na umělé zasněžování než třeba u vleků v Jeseníkách. Ve Vraclávku se na podnět Karla Kocourka už mnohokrát objevili policisté a kontroly z různých úřadů.

„Jsem pod takovým dohledem, že si nemůžu dovolit cokoliv zanedbat nebo udělat chybu. Nedávno jsme tu například měli kontrolu kvůli tomu, že jsme při rozšiřování sjezdovky údajně pokáceli nějaké stromy na pozemku pana Kocourka. Policisté to uzavřeli s tím, že jsme káceli pouze na našich pozemcích a pouze v rozsahu, jak to bylo nahlášené a povolené příslušným revírníkem,“ posteskl si Štangler, který se cítí být ze strany majitele pozemků šikanován.

Karel Kocourek například obvinil obsluhu, že spustila vlek v době, když ho v polovině svahu zablokoval svým autem. Prý spuštěním vleku došlo k ohrožení bezpečnosti lyžařů.

„Spustili jsme vlek a vyhlásili lyžování zadarmo než se problém s Kocourkovým autem na sjezdovce vyřeší, aby naším sporem zbytečně netrpěli lyžaři, kteří přijeli do Vraclávku z okolí. Na svahu, kousek od místa, kde zaparkoval pan Kocourek, stál náš vlekař, který mohl v případě jakéhokoliv problému vlek kdykoliv zastavit dálkovým ovládáním. Určitě tam k žádnému ohrožení lyžařů nedošlo. Lyžovat budeme dále a doufáme, že bezpráví bude učiněna přítrž,“ uzavřel Pavel Štangler.