Povodí Odry, spravující Slezskou Hartu, se zde snaží zabránit existenci různých druhů nevzhledných staveb a tábořišť na březích přehrady. Lidé si je vyrábí třeba ze starých maringotek, vyřazených obytných přívěsů či automobilů. Už loni přišlo Povodí Odry s razantnějšími požadavky na odstranění nejrůznějších staveb.

„Kromě estetického dojmu je na celé věci podstatné, že tato tábořiště byla zřízena na černo, v řadě případů na pozemcích Povodí Odry, náležejících k zátopě přehrady, mnohdy pod čarou maximální hladiny přehrady, bez jakéhokoli souhlasu či dokonce smluvního vztahu s vlastníkem pozemků,“ řekl k situaci ředitel státního podniku Čestmír Vlček.

To se týkalo donedávna i manželů Zdenky a Jana Fialových z Bruntálu, které podnik vyzval k odstranění maringotky z pozemku zátopy vodního díla u Nové Pláně. Pokud by pozemek neopustili, nakládal by podnik Povodí Odry s maringotkou jako s nalezenou a opuštěnou věcí. Manželé se po šesti letech rekreace u vody nechtěli maringotky vzdát. Proto výzvě Povodí Odry v srpnu plně vyhověli. Ani na dovolenou kvůli tomu nikam nejeli. Za nemalé náklady maringotku přesunuli na blízký pozemek soukromého vlastníka.

Patálie neskončily

Přestěhovali se podle pokynů za vytyčené hranice pozemků, náležejících k přehradě. Tím se dostali z oblasti zátopy, která zahrnuje nejen území trvale zatopené, ale i území, které může být pod vodou v extrémních podmínkách za povodní. Tato lokalita obsahuje i zasakovací pásy, sloužící k ochraně vody před průnikem škodlivých látek.

„Žijeme v Bruntále v panelovém domě, k přehradě jezdíme odpočívat a manžel rybařit. Těšili jsme se, že na důchod budeme mít kam jezdit, máme rádi přírodu a klid. Mylně jsme se domnívali, že tím naše patálie končí,“ prohlásila Zdenka Fialová. Neskončily. Přijeli úředníci z bruntálské radnice a policisté. Vyšetřovali, zda manželé u vody neponechávají nebezpečný odpad. „Člověk ze životního prostředí i policisté se tomu udání jen smáli. Nebezpečný odpad samozřejmě nenašli, jelikož zde žádný nebyl,“ uvedl Jan Fiala.

Povoleny jsou pouze rodinné domky

Fialu nazlobilo tvrzení stavebního úřadu, že je maringotka s přibudovaným přístřeškem pevnou stavbou, již je nutné odstranit. Stříšku k maringotce přistavěl s manželkou, aby na ně nefoukalo, když si večer chtěli posedět venku. „Stříšku máme do června příštího roku odstranit, nařídili na radnici 18. října. Uděláme vše pro to, abychom přístavbu sundat nemuseli,“ sdělil Fiala. Oběma manželům vadí, že kolem celé přehrady není nikde žádný prostor, kde by byly povoleny rekreační stavby, pouze rodinné domky.

U Nové Pláně je rozestavěno šest maringotek. A jejich majitelé tvrdí, že ty snad rázu tamní krajiny vzhledem k jejich odlehlosti nevadí. „Prosím vás, kolik je kolem přehrady nepovolených zahradních domků, doslova králíkáren, kolik by jich muselo k zemi. Těch jsou u přehrady tisíce a nikomu nevadí,“ uvažoval Fiala. Pod čarou maximální zátopy nelze stavět vůbec, nad čarou Povodí Odry nevadí objekty stavěné podle řádného stavebního řízení. Přístavba maringotky ale stavbou není, jelikož není základy pevně spojena se zemí.

Chtějí zkvalitnit rekreaci

Ředitel Povodí Odry Vlček vyzdvihnul, že kroky vůči vlastníkům rekreačních objektů určitě nevedou k zabránění rekreace, ale naopak k jejímu zkvalitnění. S tím ale Fialovi nesouhlasí. Za vším vidí něčí snahy o vystrnadění rybářů od přehrady. „Chtějí odtud dostat všechny rybáře, není tu jiný prostor, kde by do budoucna mohli vyvolení stavět chaty. Je to chování sprosté a urážející,“ domníval se Fiala. Manželé splnili veškeré podmínky, které jim podnik a úřad vyměřil, přesto se obávají dalších nařízení, které pokládají za šikanózní.

„Udržujeme čistotu, odpad odvážíme, dokonce ho sbíráme i po jiných. Máme ekologický záchod. Maringotku jsme přesunuli. Teď chtějí, abychom zbořili přístavbu. Co nás ještě čeká,“ posteskla si Zdenka Fialová.

Někteří rekreanti v Roudně se snažili na státní podnik a stavební úřad vyzrát, a své objekty opatřili kolečky, aby dokázali, že nejde o stavby. „Na podobné legrácky my už jsme ale staří. Ať nám někdo na rovinu řekne, o co komu jde. Zatím všechny důvody k našemu vystrnadění považuji za zástupné,“ dodal Jan Fiala.