Archy s podpisy chtějí členové petičního výboru odevzdat na Ministerstvo životního prostředí v září. „Zájem lidí nás těší, pod peticí jsou většinou podpisy lidí, kteří v Jeseníkách žijí. Podpisy nám stále přibývají. Nyní jen čekáme, až se ustálí personální situace na Ministerstvu životního prostředí, abychom mohli začít jednat. Připravujeme oficiální vyjednávací tým,“ vysvětlil iniciátor petice Ondřej Bačík.

Autoři petice za vznik parku argumentují tím, že příroda Jeseníků je evropsky významná a zaslouží si kvalitní formu ochrany a péče. Podle nich navíc Jeseníky se statusem Národního parku přilákají také více turistů, kteří se zajímají o ekologii. Jenže každý Národní park je rozdělen do několika zón a do některých je přístup zakázán.

Podle iniciátorů petice by Národní park Jeseníky měl činit přibližně pětadvacet procent plochy dnešní Chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Zahrnul by zbytky divoké a zachovalé přírody, zejména v centrální části Hrubého Jeseníku, tedy přibližně od rašeliniště Skřítek přes hlavní hřebeny a masivy až po Obří skály na jesenické straně.

Informační kampaň, která zahrnovala i řadu veřejných besed, stoupenci národního parku rozjeli na jaře. „V informační kampani, kterou pomalu končíme, jsme zaznamenali řadu ohlasů pozitivních i negativních. Vše bude samozřejmě záležet na oficiálních připomínkách, na které bude zákonná devadesátidenní lhůta,“ dodal Bačík. Zatím ze záměru Národního parku Jeseníky nejsou nadšeni majitelé lyžařských areálů, negativní stanovisko před časem vyneslo i Sdružení cestovního ruchu Jeseníky.

Také Lesy České republiky, které hospodaří ve většině horských porostů, vznášejí námitky odůvodněné obavou z přemnožení kůrovce a především protestují proti návrhu aktivistů, kteří chtějí odstranit část porostů kleče. Vznik Národního parku Jeseníky představuje poměrně složitý legislativní proces, není tedy vyloučeno, že se potáhne řadu let. Národní parky, které jsou v České republice zatím čtyři, jsou totiž ustanoveny zákonem. A jeho přijetí vyžaduje souhlas většiny subjektů, kterých se změna dotkne.

HanaKubová