Postupně příkladu Krnova následovaly také další města a obce, které stojí o spolupráci s německy hovořícími rodáky. Loni poprvé se tradiční krnovský česko-německý týden změnil na česko-německo-polskou akci. Také v polském pohraničí totiž přibývá měst a obcí, které se hlásí k sudetoněmeckým obyvatelům, kteří po staletí byli součástí jejich historie.

"Před rokem k nám do Krnova přijelo z Německa tolik hostů, že už pro všechny byla obřadní síň radnice trochu malá. Bylo to dáno tím, že společně s rodáky z Krnovska jsme přivítali také německé krajany z polské strany hranice, z Hlubčicka. Tito lidé se vracejí do míst, ke kterým mají emotivní vztah. My se snažíme, aby se zde cítili jako doma,“ představila akci krnovská starostka Renata Ramazanová.

Němečtí účastníci česko-německo-polského týdne i jejich čeští a polští hostitelé už mnohokrát společně deklarovali, že dávné křivdy z dob války i odsunu jsou překonány. Velmi významnou roli v tom sehrál především Kurt Schmidt, předseda krajanského spolku Heimatkreis Jägerndorf (Domovský okres Krnov). Perfektně totiž ovládá češtinu i němčinu, takže našel na Krnovsku řadu přátel a spolupracovníků.

Významnou měrou k usmíření a dobrým mezinárodním vztahům přispěla také církev, protože křesťanská víra je společná Čechům, Němcům i Polákům. Také proto letošní česko-německo-polský týden v Krnově začíná v neděli 5. září evangelickou i katolickou mší. V pondělí 6. září se účastníci shromáždí u památníku krnovského architekta Leopolda Bauera, a pak se vydají na radnici, kde bude v 10 hodin oficiální zahájení.

Bude i mše tří národů

Na své zesnulé předky budou němečtí hosté vzpomínat od 11 hodin na hřbitově. Večer v 19 hodin na Cvilíně v kostele Panny Marie Sedmibolestné bude slavnostní česko-polsko-německá bohoslužba neboli mše tří národů. Úterý bude věnováno obcím na Krnovsku a slavnému úvalenskému rodákovi Hansi Kudlichovi. Vlastivědný výlet povede přes Jelení, Novou Ves, Krasov a Čakovou do Úvalna, kde nesmí chybět návštěva muzea a rozhledny H. Kudlicha.

Odpoledne v 16 hodin v Domě česko-německého porozumění je na programu přednáška Kudlichova potomka, Waltra Kudlicha. Tématem přednášky bude samozřejmě Hans Kudlich, nazývaný osvoboditel sedláků. Ve středu další celodenní výlet povede do oblasti Zlatých Hor na Maria Hilf, na Rejvíz, do Lázní Jeseník, na Ovčárnu i do Karlovy Studánky.

Ve čtvrtek se účastníci akce vydají úzkokolejkou do Osoblahy, kde je čeká přednáška na téma Osoblažská enkláva. Tam se dozví, proč ve Slezsku tvořilo Osoblažsko ostrůvek spadající do kompetence olomouckého biskupa. Pátek, který je věnován poznávání Polska, začíná přijetím na radnici v Hlubčicích a v Bavorově. Vše uzavře v sobotu v 16 hodin závěrečný koncert v Koncertní síni sv. Ducha.