Zatímco vysoušení promáčených zdí urychlilo teplé počasí, problémem zůstávají nánosy bahna v odvodňovacích kanálech.

V těchto dnech pracovníci města čistí od bahna odvodňovací systémy v lokalitě ulic Polní a Pod Hůrkou. A netýká se to jen Albrechtic. Zámeckým parkem v Linhartovech vede velký odvodňovací kanál, který se musí po prudkých deštích také opravit.

Je třeba vyšistit dva propustky a dosypat břeh pod podemletým dřevěným můstkem.