Povodně postihly čtyřiatřicet okresů na Moravě, ve východních Čechách a částečně také na Vysočině. Mezi nejvíce postižené okresy patřily Bruntál, Přerov, Zlín, Uherské Hradiště a Kroměříž.

V telekomunikační síti bylo vyřazeno z provozu devadesát tisíc hlavních telefonních stanic, poškozeno pětapadesát dálkových kabelů, několik set místních telefonních rozvodů. Byla přerušena dodávka pitné vody, elektrické energie a plynu. V důsledku povodní zahynulo padesát lidí. Dalších deset osob na následky povodní zemřelo dodatečně.

Tisíce případů pojistných událostí

Tehdejší povodně se dotkly třiadvaceti členských pojišťoven sdružených v České asociaci pojišťoven. Ty ze 117 tisíc nahlášených pojistných událostí vyplatily celkem 9,7 miliard korun.

Nejvíce z nich vyplatila Česká pojišťovna, která měla v postižených oblastech téměř devadesát tisíc pojištěných, které odškodnila částkou ve výši přes pět miliard korun.

Dnešní škody jsou výrazně vyšší

Škody při současných povodních jsou vyšší než před patnácti lety. Vliv na to má jiný druh staveb a technologií.

„Například právě v roce 1997 v Troubkách, byly domy z vepřovice a bez pořádných základů. Voda proto tehdy celé objekty de facto zbořila. Takto se ale dnes už nestaví. Rovněž vybavení domácností je rok od roku lepší a novější. Vyšší jsou ceny řemeslníků nebo stavebních firem. Pojistné plnění (tedy finanční obnos, který je klientům vyplacen) tehdy a dnes je proto v porovnání samozřejmě vyšší," uvedl Jan Marek z České pojišťovny.

Opakované povodně

Není výjimkou, když povodeň zasáhne opakovaně na stejných místech.

V řadě případů se stává, že majitelé poškozených nemovitostí investují do oprav a obnovy, přestože jsou upozorněni, ať už pojišťovnou nebo přímo obecními úřady, na fakt, že se nacházejí v rizikových oblastech.

Vznikají také i poměrně kuriózní případy. „Velká voda v roce 1996 přinesla jednomu z klientů České pojišťovny větší množství dřeva, hranolů, prken, dva sudy, gumáky, psí boudu a další věci. Vše na svém pozemku uložil. V roce 1997 se objevila povodeň znovu a všechno mu odnesla. Voda dala, voda vzala," řekl Jan Marek z České pojišťovny.

Nutnost změn pojistných smluv

Pojištění majetku za posledních patnáct let prošlo svým vývojem. Promítly se do něj okolnosti na českém trhu, ale také požadavky klientů. Dochází k přesnému vyjmenování možných rizik. Do pojistných smluv se přidávají nová rizika, které klienti požadují nebo se rozšiřuje asistenční služba jednotlivých pojišťoven.

Ceny sazeb pojistných smluv se upravovaly dolů či nahoru v závislosti na vývoji škod v jednotlivých typech pojištění.

Klienti se během let naučili pravidelně aktualizovat pojistnou smlouvu. Staré smlouvy nemohou dostatečně pokrýt škodu, která na majetku vznikne.

Likvidace pojistných událostí je dnes jednodušší, než před patnácti lety. Dnes má téměř každý digitální fotoaparát, mobilní telefon s fotoaparátem či s přístupem na Internet.

Některé pojistné události řešené po povodních roku 1997 Českou pojišťovnou:

POSTIŽENÁ LOKALITA: OHLÁŠENÉ POJISTNÉ UDÁLOSTI / VYPLACENÉ POJISTNÉ UDÁLOSTI:

Olomouc (Olomoucko, Hranicko na Moravě a Šumpersko) / 20 884 případů, 1,212 miliardy Kč

Opava (Opavsko a Bruntálsko) / 14 458 případů, 445 milionů Kč

Frýdek-Místek ((Frýdecko-Místecko, Karvinsko a Ostravsko) / 12 920 případů, 230 milionů Kč

Zdroj: Česká pojišťovna

ANNA DOHNALOVÁ