Když nenastoupí čerství maturanti do zaměstnání, musí si zajistit platbu zdravotního pojištění a oslovit příslušný pracovní úřad. Za absolventy středních a vyšších odborných škol platí stát pojistné do 31. srpna, i rodiče na ně zatím mohou pobírat sociální dávky.

Vysokoškoláci mají tuto šanci pouze měsíc po vykonání závěrečné zkoušky. Pokud někdo studium vzdá, k datu odchodu ze školy za něj nehradí zdravotní pojištění nikdo.

Po ukončení střední nebo vyšší odborné školy v případě nenalezení práce musí jednotlivci na úřad práce nejlépe v září, pokud si nechtějí pojištění hradit z vlastního. Na úřadu práce jim navíc pomohou se sepsáním životopisu a poradí fígle, kterak na zaměstnavatele. Je třeba přijít osobně a přinést s sebou průkaz totožnosti, doklad o ukončení nejvyššího dosaženého vzdělání i potvrzení o studiu a jeho celé délce.

„Pokud již pracovali nebo pracují, pak je potřeba i potvrzení o zaměstnání, tedy zápočtový list a evidenční list důchodového pojištění, případně potvrzení o zdravotním omezení, rozhodnutí o přiznání či odnětí plného invalidního důchodu, částečného invalidního důchodu, osoby zdravotně znevýhodněné,“ upřesnila Tereza Kovacsová, kariérová poradkyně Úřadu práce v Bruntále.