Veřejnosti tato služba chyběla, protože ne každý má čas jednání sledovat osobně. Také přímým účastníkům zasedání se takto nabízela možnost znovu si přehrát důležité pasáže, pokud něčemu v diskusi neporozuměli hned napoprvé.

Na druhou stranu byly důvody k opatrnosti pochopitelné. Na zasedáních zastupitelstva občas zazní citlivé informace o občanech nebo dokonce různá obvinění či invektivy. O pořádný rozruch se postaral Úřad pro ochranu osobních údajů, když pokutoval obec Psáry za zveřejnění záznamu ze zasedání zastupitelstva.

Na základě tohoto případu mnohá města a obce včetně Krnova stáhly z internetu videozáznamy z jednání zastupitelů. Některé obce ze strachu před sankcí dokonce smazaly ze svých webů již zveřejněné videozáznamy.

Minulý týden přislíbila starostka Krnova Alena Krušinová, že se nahrávky zastupitelstva na internet zase vrátí. „Můžeme tak učinit poté, co zazněl průlomový soudní verdikt, že videozáznamy ze zasedání lze zveřejňovat," vysvětlila starostka.

Návrat krnovských zastupitelů na internet umožnil průlomový rozsudek, o který se postaral Městský soud v Praze. Ten zrušil rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů, který pokutoval obec Psáry za zveřejnění záznamu ze zasedání zastupitelstva.

Tento úřad v minulosti opakovaně obcím doporučoval nezveřejňovat na internetu videozáznamy ze zasedání, přestože takové pokyny neměly oporu v žádném zákoně. Nicméně žádný zákon neupravoval ani to, za jakých podmínek smí být záznam zpřístupněn veřejnosti. Některé obce jen ze záznamů „vypípaly" pasáže, ve kterých se hovořilo o rodných číslech a podobných osobních údajích, ale zveřejňovaly je dál.

Řada obcí ale dostala strach z podobných sankcí, jaké utrpěly Psáry. Někde už nové videozáznamy na webové stránky raději neumístili, popřípadě po upozornění úřadu stáhli i starší nahrávky.

Oponenti argumentovali, že zasedání je ze zákona volně přístupné veřejnosti, takže není důvod utajovat ani záznam jednání. Z pohledu demokracie je žádoucí, aby zastupitelé cítili kontrolu ze strany veřejnosti. Zveřejněný videozáznam občanům ukáže, jak komunální politici hájí jejich zájmy a poradí jim, koho příště volit.