„Rovné čtvrtstoletí jsem pracovala ve státních lázních Karlova Studánka, a nakonec jsem dostala výpověď z bytu i z pracovního poměru," postěžovala si redakci Gabriela Roxerová.

Na ulici žena skončila společně se svým synem Karlem. „Jsem na úřadu práce na dávkách. Přítel 
z Krnovska mi sice nyní pomáhá, ale také nemá naspořené nějaké miliony. Lázně přitom nabídly obci tři byty, ale obec Karlova Studánka je odmítla," řekla Gabriela Roxerová.

Lázně skutečně nabídly obci Karlova Studánka bezplatně tři byty. „Ano," potvrdil ředitel Horských lázní Karlova Studánka Radomír Maráček a dodal: „Když se obec vyjádřila, že chce zadarmo převést objekt Montana, z důvodu zřízení sociálního bydlení, tuto nabídku dostala." Obec ale dar odmítla s tím, že byty byly ve špatném stavu.

„Do doby vyřešení privatizace obec nemůže nakládat s nemovitostí státního podniku," uvedla starostka obce Radka Chudová. Navíc starostka tvrdí, že byty byly ve špatném stavu. „Technický stav bytů byl přímo hrozný. Byty byly velké, rekonstrukce by si vyžádala nutné investice, na které obec nemá. Navíc by se po rekonstrukci musely zvýšit nájmy," konstatovala starostka Chudová.

Naopak ředitel lázní tvrdí, že nabízené byty jsou rozhodně v lepším stavu a bez větších problémů obyvatelné. „Lázně realizují ubytování ve zhruba čtyřiceti čtyřech bytech, za velmi dobrých podmínek zejména pro občany Karlovy Studánky," prohlásil ředitel Maráček.

K nařčení Gabriely Roxerové, že ji po pětadvaceti letech pilné práce vyhodili z lázní, prý kvůli snižování stavů zaměstnanců, prohlásil ředitel toto: „Gabriela Roxerová byla propuštěna pro nadbytečnost, protože byla označena za nejvíce problémovou. Jako hlavní problém byl označen její syn."

Přesto bývalý zaměstnavatel ženě nabídl ještě práci, ale jen brigádnicky na smlouvu, což žena odmítla. Gabriela Roxerová se smířila s tím, že chce odstupné. Aby si užila Vánoce – a práci že najde, když bude chtít. „V současné době dluží za nájemné 16 876 korun," dodal ředitel.

Další, kdo ženě a jejímu synovi nabízel pomoc, byla starostka obce. „Zajistit bydlení a potřeby občanů jsou prioritou naší obce. Obec by ráda pomohla, ale nemá bytový fond," vysvětlila starostka Radka Chudová s tím, že obec vlastní pouze tři byty, a ty jsou 
v současnosti obsazené.