Co se týká převodu úvěrů města na dceřinou organizaci města Byterm, jednalo se víceméně o formální záležitost, kterou bylo ale nutno odsouhlasit zastupitelstvem.

Převod úvěru: formalita

Město získalo šedesát osm milionů korun z projektu Zelená úsporám, za něž zateplovalo panelové domy ve městě. „Panovala dohoda, že úvěry převedeme po ukončení kampaně z města na Byterm,“ řekl rýmařovský starosta Petr Klouda.

Pro tento záměr radnice, starostou Kloudou označovaný jako technická záležitost, hlasovalo v mimořádném termínu v sále Střediska volného času v Divadelní ulici v Rýmařově, bývalé základní umělecké škole, dvanáct ze sedmnácti přítomných zastupitelů. „Bylo jen nutné dát tuto záležitost do souladu,“ uvedl Klouda.

Prodat a spustit

Dalším jednacím bodem bylo uzavření kupní smlouvy o prodeji plynárenského zařízení pro čtrnáct rodinných domů v Opavské ulici.

I tentokrát panovala mezi zastupiteli shoda a de facto také formální převod většinou hlasů schválili. „Padlo rozhodnutí, že plynovod město prodá plynárnám, což bylo podmínkou pro to, abychom mohli plynovod pro zmíněné domy co nejdříve zprovoznit,“ sdělil starosta.

Rýmařovští zastupitelé se v listopadu sejdou mimořádně ještě jednou, a to kvůli projednání vícenákladů, které vznikly během rozsáhlé rekonstrukce tamního střediska volného času.

Na zasedání zastupitelé vyslechnou zprávy starosty Petra Kloudy a vedoucího odboru životního prostředí a regionálního rozvoje Františka Čermáka.

Nebude to jediný jednací bod, obyvateli zvolení zástupci města proberou společně na sklonku měsíce rovněž návrh rozpočtu pro příští rok.